کارتریج پاناسونیک PANASONIC

حالت نمایش

درام یونیت PANASONIC 412

Panasonic KX-FAD-412 Drum Unit Cartridge
درام یونیت پاناسونیک 412
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 6000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-MB1900, Panasonic KX-MB2000, Panasonic KX-MB2010, Panasonic KX-MB2020, Panasonic KX-MB2025, Panasonic KX-MB2030, Panasonic KX-MB2061, Panasonic KX-MB2062, Panasonic KX-MB2085, Panasonic KX-MB2090

امتیازمحصول
موجود
١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

درام یونیت PANASONIC 84

Panasonic KX-FA84X drum unit
درام یونیت پاناسونیک 84
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-FL511, KX-FL541, KX-FL611, KX-FLM651

امتیازمحصول
موجود
١,٥١٠,٠٠٠ تومان

درام یونیت PANASONIC 86

Panasonic KX-FA86 drum unit
درام یونیت پاناسونیک 86
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-FLB 801 ,Panasonic KX-FLB 812,Panasonic KX-FLB 852
Panasonic KX-FLB 802,Panasonic KX-FLB 813,Panasonic KX-FLB 853
Panasonic KX-FLB 803,Panasonic KX-FLB 833,Panasonic KX-FLB 883
Panasonic KX-FLB 811,Panasonic KX-FLB 851

امتیازمحصول
موجود
٢,٧٥٠,٠٠٠ تومان

تونر PANASONIC KX-FAT472

PANASONIC KX-FAT472 TONER CARTRIDGE
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 472
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic 2177,2170,2137,2168

امتیازمحصول
موجود
٤٥٠,٠٠٠ تومان

تونر PANASONIC KX-FA85

Panasonic KX-FA85 Black Laser Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 85
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 5000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic:KX-FL852, KX-FL802, KX-FL803 , KX-FLB882 , KX-FLB812

امتیازمحصول
موجود
٣٨٠,٠٠٠ تومان

تونر PANASONIC KX-FA83

Panasonic KX-FA83 black toner cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 83
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2500 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-FL511, KX-FL612, KX-FL611

امتیازمحصول
موجود
٢٩٠,٠٠٠ تومان

درام یونیت PANASONIC 473

Panasonic KX-FAD473X drum unit
درام یونیت پاناسونیک 473
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-MB2100, KX-MB2120, KX-MB2130, KX-MB2170

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC UG-3221

Panasonic UG-3221 Toner Cartridge (UG3221)
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک یو جی 3221
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 6000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : PANASONIC UF-4100

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC UG-5545

Panasonic UG-5545 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک یو جی 5545
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 7000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : PANASONIC UF-7100 , PANASONIC UF-8100

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC KX-FAT88

Panasonic KX-FAT88 Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 88
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : PANASONIC KX-FL422CX ،PANASONIC KX-FL421

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC UG-3380

Panasonic UG-3380 Toner Cartridge - (UG3380)
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک یو جی 3380
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 8000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
فکس های سازگار : PANASONIC UF-6100

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC KX-FAT410

Panasonic KX-FAT410E Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 410
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2500 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : panasonic KX-MB1500 / KX-MB1510 / KX-MB1520 / KX-MB1530 / KX-MB1536

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC KX-FAT411

Panasonic KX-FAT411 toner cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 411
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-2090 , KX-2010CX , KX-2085 , KX-2061 , KX-2000 , KX-1900 , KX-2020 , KX-2030

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر PANASONIC KX-FA76

Panasonic KX-FA76 Black Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزری مشکی پاناسونیک 76
تکنولوژی پرینت : لیزری مشکی
کارکرد تونر : حدود 2000 برگ
نوع چاپ : سیاه و سفید
پرینترهای سازگار : Panasonic KX-FL501 , KX-FL521 , KX-FLB751 , KX-FLB752 , KX-FLB753 , KX-FLB755 , KX-FLB756 , KX-FLB758 , KX-FLM551 , KX-FLM552 , KX-FLM553

امتیازمحصول
تماس بگیرید