حالت نمایش

فیش پرینتر Bixolon SRP-E300

Bixolon SRP-E300N POS Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس آر پی تی 300
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 79 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود
٥,٥٧٥,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-350III

Bixolon SRP 350III Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 350
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial و Parallel

امتیازمحصول
موجود
٨,٤٩٥,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-330II

Bixolon SRP 330II Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 330
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial

امتیازمحصول
موجود
٧,٨٦٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-330II LAN

Bixolon SRP 330II LAN Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 330 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB،LAN,Serial

امتیازمحصول
موجود
٨,٤٩٥,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Bixolon TX403 LAN

Bixolon SLP-TX403 Barcode Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس ال پی تی ایکس 403
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 105.7 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB، سریال و پارالل شبکه

امتیازمحصول
موجود
١٥,٥٩٨,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Bixolon XD3-40t

Bixolon XD3-40t 4" Thermal Transfer Desktop Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل XD3-40t
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود
٨,٨٤٨,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-E300n

Bixolon SRP-E300N POS Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس آر پی تی 300 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 79 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB , Ethernet

امتیازمحصول
موجود
٥,٨٩٩,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Bixolon DX220

Bixolon SLP-DX220 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل دی ایکس 220
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 60 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال :USB و RS۲۳۲

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-350III LAN

Bixolon SRP 350III LAN Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 350 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB,Serial و Parallel،LAN

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-350III PLUS

Bixolon SRP 350III PLUS Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 350 پلاس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial و Parallel

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-F312

Bixolon SRP F312 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی اف 312
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 270 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB،LAN

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-B300

Bixolon SRP-B300 POS Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی بی 300
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB،LAN

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-380

BIXOLON SRP-380 direct thermal tablet mPOS printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس آر پی 380
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 350 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon TX423

Bixolon SLP-TX423 Barcode Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس ال پی تی ایکس 423
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB،Serial

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon TX420

Bixolon SLP-TX420 Barcode Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس ال پی تی ایکس 420
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 178 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USBV2.0 HS، Serial و Parallel

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon TX400 LAN

Bixolon SLP-TX400 LAN Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس ال پی تی ایکس 400 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 178 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB، سریال و پارالل شبکه

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon TX400

Bixolon SLP-TX400 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس ال پی تی ایکس 400
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 178 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB، سریال و پارالل

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon TX403

Bixolon SLP-TX403 Barcode Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیکسولون مدل اس ال پی تی ایکس 403
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 105.7 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB، سریال و پارالل

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon T403

BIXOLON SLP-T403 Windows printer to print labels, cards
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس ال پی تی 403
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , Serial , Parallel

امتیازمحصول
تماس بگیرید

لیبل پرینتر Bixolon T400

BIXOLON SLP-T400 Windows printer to print labels, cards
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس ال پی تی 400
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , Serial , Parallel

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فیش پرینتر Bixolon SRP-350 Plus

Bixolon SRP-350 Plus Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس آر پی 350 پلاس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB , LAN

امتیازمحصول
تماس بگیرید