دستگاه حضور و غیاب

حالت نمایش

حضور و غیاب Fara techno Uface302 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno Uface302 امتیازمحصول موجود ٧,٤٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل Uface302
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 4000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : ۳/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل Uface302تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٧,٤٤٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno MB2000 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno MB2000 امتیازمحصول موجود ٤,٩٦٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB2000
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت و تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : 2/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل MB2000تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٤,٩٦٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F70 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F70 امتیازمحصول موجود ٢,٣٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل F70 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٢,٣٩٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F110 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F110 امتیازمحصول موجود ٢,٦٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل F110 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٢,٦٢٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno WL50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno WL50 امتیازمحصول موجود ٢,٤٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : WIFI - USB
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل WL50 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٢,٤٩٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno UF100 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno UF100 امتیازمحصول موجود ٤,٥٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل UF100
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB ، WIFI
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل UF100 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٤,٥٤٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno NF50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno NF50 امتیازمحصول موجود ٣,٣٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل NF50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 200.000
  ظرفیت حافظه ذخیره چهره: 300
  ظرفیت کارت : 300
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل NF50 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٣,٣٩٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F400 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F400 امتیازمحصول موجود ٣,١٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F400
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  ظرفیت کارت : 10.000
  ظرفیت اثر انگشت : 3000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فراتکنو مدل F400 تماس بگیرید
  پویش گران نوین
  02188801078
موجود ٣,١٤٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید