دستگاه حضور و غیاب

حالت نمایش

دستگاه حضور و غیاب F22 جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب F22 امتیازمحصول موجود ٧,٥٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت
  ظرفیت ثبت تردد : ۳۰۰۰۰
  امکان تعریف اثر انگشت : ۳۰۰۰

  ظرفیت پرسنل : ۵۰۰۰

  ظرفیت کارت : ۵۰۰۰
  ارتباطات : USB, TCP / iP , WIFI
موجود ٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب F632 جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب F632 امتیازمحصول موجود ٦,٢٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • ظرفیت ثبت چهره تا ۳۰۰۰نفر
  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۳۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت کارت تا ۳۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت تردد تا ۳۰۰۰۰۰ مورد
  امکانات کنترل تردد پیشرفته

  نوع ارتباط : USB , TCP/IP
موجود ٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب K14 جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب K14 امتیازمحصول موجود ٥,١٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت

  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۳۰۰۰ نفر

  ظرفیت ثبت کارت تا ۳۰۰۰ نفر

  ظرفیت ثبت تردد تا ۱۰۰۰۰۰ مورد

  ارتباطات : USB, TCP / iP
موجود ٥,١٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب LX15 جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب LX15 امتیازمحصول موجود ٣,٤٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت

  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۵۰۰ نفر

  ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰ مورد

  ارتباطات : USB
موجود ٣,٤٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب A106F جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب A106F امتیازمحصول موجود ١٠,٥٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۱۰۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ مورد
  ثبت تردد با استفاده از QR-CODE
موجود ١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب AI07F جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب AI07F امتیازمحصول موجود ١٣,٨٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ رکورد
  اندازه دستگاه : 187.5*87.5*26mm
  امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE
موجود ١٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

دستگاه حضور و غیاب AIFace11 جزییات محصول

دستگاه حضور و غیاب AIFace11 امتیازمحصول موجود ٧,٩٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
  ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ مورد
  ثبت تردد با استفاده از QR-CODE
موجود ٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno XF100 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno XF100 امتیازمحصول موجود ٩,٥٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل XF100
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور , تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  امکان تعریف اثر کارت: 1500
  امکان تعریف تشخیص چهره :1500
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : Wifi, USB, TCP / iP
موجود ٩,٥٩٨,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno LX17 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno LX17 امتیازمحصول موجود ٣,٥٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LX17
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 500
  امکان تعریف رمز عبور: 500
  نوع اتصال : , USB
موجود ٣,٥٢٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno LF10 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno LF10 امتیازمحصول موجود ٤,٢٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LF10
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف تشخیص چهره : 100
  نوع اتصال : , USB
موجود ٤,٢٩٨,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno MB20 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno MB20 امتیازمحصول موجود ٥,٦٧٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB20
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 400
  ظرفیت تشخیص چهره : 200
  ارتباطات : USB, TCP / iP
موجود ٥,٦٧٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F200 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F200 امتیازمحصول موجود ٤,٨٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F200
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  نوع اتصال :USB, TCP / iP
موجود ٤,٨٢٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno Uface302 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno Uface302 امتیازمحصول موجود ١٢,٨٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل Uface302
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 4000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : ۳/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
موجود ١٢,٨٩٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno MB2000 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno MB2000 امتیازمحصول موجود ٨,٥٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB2000
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت و تشخیص چهره
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
  ظرفیت تشخیص چهره : 2/۰۰۰ عدد
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
موجود ٨,٥٩٨,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F70 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F70 امتیازمحصول موجود ٤,٠٩٨,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
موجود ٤,٠٩٨,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F110 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F110 امتیازمحصول موجود ٤,٦٠٠,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F110
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP | USB
موجود ٤,٦٠٠,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno UF100 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno UF100 امتیازمحصول موجود ٧,٠٩٥,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل UF100
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 2000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB ، WIFI
موجود ٧,٠٩٥,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno NF50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno NF50 امتیازمحصول موجود ٥,٦٤٨,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل NF50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 200.000
  ظرفیت حافظه ذخیره چهره: 300
  ظرفیت کارت : 300
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
موجود ٥,٦٤٨,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno F400 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno F400 امتیازمحصول موجود ٥,٥٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول اضافه به سبد خرید
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F400
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت، کارت و رمز عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 100.000
  ظرفیت کارت : 10.000
  ظرفیت اثر انگشت : 3000
  زمان شناسایی : کمتر از نیم ثانیه
  نوع اتصال : TCP/IP، USB
موجود ٥,٥٩٩,٠٠٠ تومان اضافه به سبد خرید

حضور و غیاب Fara techno XF20 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno XF20 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • منوی فارسی : دارد
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
  نوع اتصال : USB, TCP / iP
  تشخیص چهره 500 عدد
  کارت 500 عدد
  اثر انگشت 500 عدد
  رمز عبور 500
تماس بگیرید

حضور و غیاب Fara techno WL50 جزییات محصول

حضور و غیاب Fara techno WL50 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل WL50
  گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
  سخنگوی فارسی : دارد
  منوی فارسی : دارد
  قابلیت تعریف اثر انگشت برای هر نفر : 10
  نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
  ظرفیت ثبت تردد : 50.000
  امکان تعریف اثر انگشت : 1000
  زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
  نوع اتصال : WIFI - USB
تماس بگیرید