پلاتر EPSON

حالت نمایش

پلاتر EPSON P7000

Epson SureColor P7000 Standard Edition Printer with UltraChrome HD Ink
اداری، عکاسی و چاپ تبلیغاتی
قابلیت : چاپ
سایز چاپ : "24 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری:T824
سرعت چاپ : 40 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440 * 2880 dpi
حداکثر سایز رول: (10") 25.4 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON P7000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٦٥,١٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON Pro 7700

Epson Stylus Pro 7700 Large Format Inkjet Printer
مناسب برای کارهای هنری، نقشه جغرافیای، پیش چاپ و دسته بندی
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: 61 سانتی متر
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری : epson t642
سرعت چاپ: 42 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*1440 dpi
حداکثر سایز چاپ: 61 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON 7700 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
2
موجود
٣٨,٨٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON SC-F7200

Epson SureColor F7200 64" Wide Format Dye Sublimation
صنعتی، چاپ ترنسفر پارچه، چاپ تبلیغاتی و چاپ بنر
قابلیت : چاپ
چاپ:رنگی
سایز چاپ: "64 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
سرعت چاپ : 59 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 720*1440 dpi
حداکثر سایز رول: 162 سانتی متر یا 64 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON SC-F7200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٤٠٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON P6000

Epson SureColor P6000 24" Large-Format Inkjet
اداری، عکاسی و چاپ تبلیغاتی
قابلیت : چاپ
سایز چاپ : "24 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
سرعت چاپ : 40متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
حداکثر سایز رول: (10") 25.4 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON P6000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٥٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON P9000

EPSON SureColor P9000 44 Inch Wide Format Inkjet Printer
عکاسی، گرافیک، طراحی، پیش چاپ، بسته بندی و نقشه
قابلیت : چاپ
سایز چاپ : "44 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری:T824
سرعت چاپ : 40 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
حداکثر سایز رول: ("44) 112 سانتی متر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON P9000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
١١٥,٥٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON P8000

Epson SureColor P8000 44" Large-Format Inkjet
گرافیک، عکاسی و چاپ تبلیغاتی
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: "44 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
سرعت چاپ: 40 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
حداکثر سایز چاپ: 112سانتی متر یا 44 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON P8000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٩٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان

پلاتر EPSON F9300

Epson SC-F9300 Sublimation Printer Epson
برای چاپ سابلیمیشن
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: 64 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
سرعت چاپ: 108.6 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 720*1440 dpi
حداکثر سایز چاپ: 162سانتی متر یا 64 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON F9300 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پلاتر EPSON T7200

Epson SureColor SC-T7200 A0 Colour Large Format Printer
صنعتی ،سازمانی ، اداری ، چاپ ترانسفر پارپه ، چاپ تبلیغاتی و چاپ بنر
قابلیت : چاپ
چاپ:رنگی
سایز چاپ : "44 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
سرعت چاپ : 64.3 متر در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
کارتریج جوهری:350ml compatible ink cartridge with sublimation ink
حداکثر سایز رول: 112 سانتی متر یا 44 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON T7200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پلاتر EPSON T5000

Epson SureColor T5000 36" Wide Large Format
مناسب برای چاپ کارهای گرفیکی، معماری و مهندسی، چاپ نقشه های جغرافیایی و تبلیغاتی
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: 91 سانتیمتر
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری : epson T692
سرعت چاپ: 64.3 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
حداکثر سایز چاپ: 91 سانتیمتر
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON T5000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پلاتر EPSON T3200

Epson SureColor SC-T3200 A1 Colour Large Format Printer
مناسب برای چاپ کارهای گرفیکی، معماری و مهندسی، چاپ نقشه های جغرافیایی و تبلیغاتی
قابلیت : چاپ
چاپ:رنگی
سایز چاپ: "24 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری:350ml compatible ink cartridge with sublimation ink
سرعت چاپ : 46.3 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 1440*2880 dpi
حداکثر سایز رول: 60 سانتی متر یا 24 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON T3200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پلاتر EPSON F6200

Epson SureColor F6200 44" Wide Dye Sublimation Printer
مناسب برایی چاپ صنعتی، چاپ ترانسفرپارچه، چاپ تبلیغاتی، چاپ بنر
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: "44 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان
کارتریج جوهری:T741
سرعت چاپ: 63 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 71440*720 dpi
حداکثر سایز چاپ: 112 سانتی متر یا 44 اینچ
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON F6200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

پلاتر EPSON F6300

Epson SureColor SC-F6300 is a new 44-inch dye sublimation printer
مناسب برای چاپ طرح و عکسهای گرافیکی رنگی
قابلیت: چاپ
سایز چاپ: 44 اینچ
تکنولوژی چاپ: جوهرافشان حرارتی
سرعت چاپ: 63 متر مربع در ساعت
رزولوشن چاپ: 720*1448 dpi
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی EPSON F6300 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
بزودی