پرینتر لیبل زن

حالت نمایش

لیبل پرینتر Oscar MetaPrint 300dpi

Oscar MetaPrint Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسكار مدل متا پرینت
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
رزولوشن : 300dpi
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : LAN ،USB ،و RS232

امتیازمحصول
1
موجود
٨,٩٦٠,٠٠٠ تومان
لیبل پرینتر Oscar MetaPrint 200dpi 0%

لیبل پرینتر Oscar MetaPrint 200dpi

Oscar MetaPrint Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسكار مدل متا پرینت
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
رزولوشن : 200dpi
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : LAN ،USB ،و RS232

امتیازمحصول
موجود
٧,٠٠٠,٠٠٠ تومان
٦,٩٧٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Oscar OBP 1125F

Oscar OBP 1125F Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسكار مدل OBP 1125F
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : LAN ،USB ،Parallel و Serial

امتیازمحصول
موجود
٧,٢٩٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88w 3%

فیش پرینتر Oscar 88w

Oscar POS 88w Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 دبلیو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB ، شبکه و WiF

امتیازمحصول
موجود
٥,١٠٠,٠٠٠ تومان
٤,٩٧٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Black Oscar 88F White 7%

فیش پرینتر Black Oscar 88F White

Oscar POS 88F Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 اف سفید
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB , Serial و شبکه

امتیازمحصول
موجود
٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان
٣,٧٤٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Oscar 88C Ethernet

Oscar POS 88C USB + Ethernet Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 سی شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB Ethernet

امتیازمحصول
موجود
٢,٩٠٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88A 6%

فیش پرینتر Oscar 88A

Oscar POS 88A Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 آ
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB ، شبکه

امتیازمحصول
موجود
٤,٢٧٠,٠٠٠ تومان
٤,٠٠٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88MB 1%

فیش پرینتر Oscar 88MB

Oscar POS 88MB Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 ام بی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB ، Bluetooth

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٧٠,٠٠٠ تومان
٥,٦٠٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 92 6%

فیش پرینتر Oscar 92

Oscar POS 92 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 92
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB , Serial و Ethernet

امتیازمحصول
موجود
٥,٧٧٠,٠٠٠ تومان
٥,٤٥٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 88C 4%

فیش پرینتر Oscar 88C

Oscar POS 88C Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 سی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود
٢,٨٥١,٠٠٠ تومان
٢,٧٤٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 58EU 2%

فیش پرینتر Oscar 58EU

Oscar POS 58EU Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 ای یو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
نوع اتصال : USB و Ethernet

امتیازمحصول
موجود
٢,١٤٢,٠٠٠ تومان
٢,٠٩٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 58UB 3%

فیش پرینتر Oscar 58UB

Oscar POS 58UB Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 یو بی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
نوع اتصال : USB بلوتوث

امتیازمحصول
موجود
٢,١٦٠,٠٠٠ تومان
٢,٠٩٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Rongta RP326

Rongta RP326 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید رونگتا مدل آر پی 326
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial

امتیازمحصول
موجود
٢,٤٤٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر VANGUARD D80

VANGUARD D80 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید ونگارد مدل دی 80
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial و LAN

امتیازمحصول
5
موجود
٢,٠٥٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek C168 300dpi

Postek C168 300dpi Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل سی 168
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 106 میلیمتر
سرعت چاپ : 76.2 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : RS,232 SERIAL, USB

امتیازمحصول
موجود
٨,٩٤٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek C168 200dpi

Postek C168 200dpi Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل سی 168
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود
٧,٨٨٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر ZEC ZP400 LAN

ZEC ZP400 LAN Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید زد ای سی 400 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 103 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB LAN

امتیازمحصول
موجود
٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر GAINSCHA GI-2408T

GAINSCHA GI-2408T Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید گینشا مدل GI-2408T
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 254 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB,LAN.RS232

امتیازمحصول
موجود
٢٩,٨٥٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر DELTA 2120

DELTA 2120 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید دلتا 2120
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 60 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB و Serial

امتیازمحصول
موجود
٣,٦٩٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر DELTA 4200 PLUS

DELTA 4200 PLUS Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید دلتا 4200 پلاس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 60 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB و Serial و شبکه

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٨٠,٠٠٠ تومان