حالت نمایش

کابل USB پرینتر 3 متر

Printer USB Cable 3 M
کابل استاندارد پرینتر
مناسب برای استفاده بر روی تمامی پرینتر ها
طول کابل :3 سانتی متر
درگاه‌های ارتباطی :USB

امتیازمحصول
موجود
١٥٠,٠٠٠ تومان

کابل USB پرینتر 5 متر

Printer USB Cable 5 M
کابل استاندارد پرینتر
مناسب برای استفاده بر روی تمامی پرینتر ها
طول کابل :5 سانتی متر
درگاه‌های ارتباطی :USB

امتیازمحصول
موجود
٢٠٥,٠٠٠ تومان

کابل USB پرینتر 1.5 متر

Printer USB Cable 1.5 M
کابل استاندارد پرینتر
مناسب برای استفاده بر روی تمامی پرینتر ها
طول کابل :1.5 سانتی متر
درگاه‌های ارتباطی :USB

امتیازمحصول
موجود
١١٠,٠٠٠ تومان