1399/3/15

قطعات تونر کارتریج لیزری

کاست کارتریج:

به بدنه اصلی کارتریج کاست گفته میشود.

هر کدام از قطعات یک کارتریج لیزری درون همین کاست قرار...

1399/5/27

بررسی درام کارتریج پرینتر

یا OPC چیست؟

OPC مخفف Organic Photo Conductor به معنی استوانه رسانای تصویر طبیعی می باشد که در بازار ایران به عنوان...

1399/5/2

آموزش نگهداری درام کارتریج پرینتر لیزری

درام کارتریج یکی از مهم ترین قطعات موجود در پرینتر است . نقش یک درام در کارتریج لیزری آنچنان مهم است که حتی...