فروش اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای فوجیتسو با گارانتی فوژان اکسوم

**تمام اسکنرها ی اسناد و بایگانی فوجیتسو با گارانتی فوژان اکسوم تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 3 اسکنر دبیرخانه ای فوجیتسو از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات اسکنرهای  فوجیتسو به روی هر محصول کلیک نمایید

مدل اسکنر اسناد و بایگانی فوجیتسو سایز اسکن سرعت اسکن صفحه نمایش اسکن دورو ظرفیت فیدر یا کاغذ کش گارانتی
اسکنر اسناد فوجیتسو iX500 A 4 25 برگ در دقیقه دارد دارد 50 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو 6400 
 
A 3 85 برگ در دقیقه دارد دارد 500 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو SP1120 
 
A 4 20 برگ دردقیقه ندارد دارد 50 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو SP1125 
 
A 3 25 برگ در دقیقه ندارد دارد 50 برگج فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو 7030 
 
A 3 27 برگ در دقیقه ندارد دارد 50 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو N7100 
 
A 3 25 برگ در دقیقه دارد دارد 50 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو 7460 
 
A 3 50 برگ در دقیقه دارد دارد 100 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو 6800 
 
A 3 100 برگ در دقیقه دارد دارد 500 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد و دبیرخانه ای فوجیتسو 6670 
 
A 3 90 برگ در دقیقه ندارد دارد 200 برگ فوژان اکسوم
اسکنر اسناد فوجیتسو 7480 
 
A 3 65 برگ در دقیقه دارد دارد 100 برگ فوژان اکسوم
اسکنر فلت فیدر فوجیتسو S1300i 
 
A4 12 برگ در دقیقه ندارد دارد 10 برگ فوژان اکسوم
اسکنر فلت فوجیتسو 65F 
 
A6 60 برگ در دقیقه ندارد دارد ندارد فوژان اکسوم