پیغام ها و کدهای خطا در پرینتر رنگی اچ پی مدل M251

متن پیغام و ایراد در HP 251n/nw کد و شماره خطا در پرینتر HP pro200 m251
Hp 131A خطای برچسب یا لیبل در تونر کارتریج های رنگی 10.0001/10.0002/10.0003
Hp 131A گم شدن برچسب یا لیبل تونر کارتریج های 10.1000/10.1001/10.1002/10.1003
HP 131A پرشدن ضایعات در کارتریج های رنگی 10.9800/10.9801/10.9802/10.9803
تمام شدن چیپست شمارشگر در هر یک از تونر کارتریج های  pro200 زمان رسیدن شارژ مجدد 10.X00Y
گیر کردن کاغذ paper jam در پرینتر رنگی hp pro 13.0000/13.200
پر بودن حافظه پرینت در چاپگر لیزر رنگی pro 200 20.0000
عدم تشخیص پرتو / عدم تشخیص سایز کاغذ 41.2000/41.3000

این پیغام ها مربوط به ایراد در فیوزینگ پرینتر می باشدpro200

که ممکن است در هیتر پرس و یا مدار شاسی فیوزینگ پیش آمده باشد

50.0000/50.1000/50.1100/50.1200/50.2000/50.3000/50.4000/50.7000/50.8000/50.9000/50.X
این پیغام ها مربوط به لیزر اسکنر هر یک از رنگ ها میتواند باشد و یا اینکه چیپ ریدر کارتریج و رنگ مورد نظر را شناسایی نکند 51.0000/51.2000/51.2100/51.2200/51.2300
این پیغام ها در صورت وجود ایراد یا خرابی در سنسور کنترل ممکن است Hp 131A فاز درام هر یک از کاتریج های نمایش داده شود 54.0100/54.0600/54.0700/54.0800/54.0900/54.1000
ایراد در ارتباطات داخلی موتور 55.0000
ایراد در پاور یا Dc کنترل پرینتر رنگی Hp 251 میباشد 55.0601/55.0602
است Hp ایراد در ارتباطات موتور یا فرمتر پرینتر رنگی 55.3000
نمایش این کدها برای هشدار در مورد پیش آمدن مشکل یا خرابی در فن پرینتر می باشد 57/57.0000/57.0100/57.0200/57.0600
خطا در ترانسفر پرینتر لیزر رنگی  Hp 251 59.0240
چک کردن کابل برق و یا سوکت ورودی برق 59.X
خطا در ارتباطات و چک کردن کابل USB 66.0015
چک کردن FIRM WARE 79