پیغام ها و کدهای خطا در پرینتر A3 اچ پی مدل M712

ایرادات و راهکارای مربوط HP مدل A3 کد و پیغام خطا در پرینتر M712
خطای تنظیمات ساعت پرینتر 11.00.YY
عدم وجود حافظه کافی و یا ایراد در قسمت ترانسفر 20.00.00
پروسه کشیدن کاغذ به کندی صورت می گیرد 21.00.00
نیاز به برد و دیسک جدید دارد در غیر این صورت داده ها از بین می رود 33.WX.YZ
مشکل در قسمت USB 40.00.01
بیش از حد مجاز دستور پرینت برای چاپگر 712 فرستاده شده 40.00.02
سایز کاغذ در سینی کاغذ پرینتر درست تعیین نشده 40.03.YZ
نوع کاغذ در پرینتر درست تعیین نشده 41.05.YZ
کالیبره به صورت نرمال انجام نمی شود 47.WX.YZ
ایراد مربوط به فریم ور می باشد 49.XX.YY
ایراد مربوط به فیوزینگ می باشد 50.WX.YZ
ایراد در قسمت لیزر اسکنر چاپگر 712 51.00.YY
لیزر اسکنر پرینتر 712 به درستی کار نمی کند 52.XX.00
سنسور چاپگر دچار مشکل شده است 54.XX.YY
ارتباط بین فرمتر و دی سی کنترل چاپگر قطع شده است 55.XX.YY
فن چاپگر دچار مشکل است 57.00.YY
لازم است چاپگر را یک بار خاموش و مجددا روشن کنید 59.00.00
ایراد مربوط به درام موتور می باشد 59.05.60
مربوط به فریم ور پرینتر اچ پی 712 98.00.01