جدیدترین پرینترهای اچ پی در آغاز 2017 در ایران


HP LaserJet Pro M12a
پرینتر لیزر سیاه سفید تک کاره جدید اچ پی
HP LaserJet Pro M12a
سرعت 18 برگ در دقیقه
ارتباط با کابل USB
ورودی کاغذ 150 برگ, خروجی کاغذ 100 برگ
2 LEDs
HP LaserJet Pro M12w
پرینتر لیزر سیاه سفید تک کاره جدید اچ پی
HP LaserJet Pro M12w
سرعت 18 برگ در دقیقه
ارتباط با کابل USB
ورودی کاغذ 150 برگ, خروجی کاغذ 100 برگ
3 LEDs, 2 دکمه
امکان شبکه و وایرلس
پرینت از مبایل (Android™, Google Chrome™),3 HP ePrint,6 Mopria-certified

HP LaserJet Pro MFP M26a
پرینتر لیزر سیاه سفید تک کاره جدید اچ پی
HP LaserJet Pro MFP M26a
پرینت اسکن کپی
سرعت 18 برگ در دقیقه
ارتباط با کابل USB
ورودی کاغذ 150 برگ, خروجی کاغذ 100 برگ
2-digit LED, 7 segment LEDs, 6 دکمه


HP LaserJet Pro MFP M26nw
پرینتر لیزر سیاه سفید تک کاره جدید اچ پی
HP LaserJet Pro MFP M26nw
پرینت اسکن کپی
سرعت 18 برگ در دقیقه
ارتباط با کابل USB
ورودی کاغذ 150 برگ, خروجی کاغذ 100 برگ
کنترل پنل دو خطی, 3 LEDs, 13 دکمه
امکان شبکه و وایرلس
پرینت از مبایل (Android™, Google Chrome™),3 HP ePrint,6 Mopria-certified