نحوه تعویض تونر کارتریج پاناسونیک 76 در فکس پاناسونیک 501

زمانی که پیغام های زیر بر روی صفحه نمایش نشان داده شد ، لازم است تونر کارتریج را تعویض کنید . 

توصیه ما به شما این است که یونیت درام خود را بعد از سه بار تعویض تونر کارتریج تعویض کنید . 

برای چک کردن عمر درام و کیفیت چاپ ، لیست تست پرینتر را چاپ کنید . 

تونر مدل KX - FA 76 و یونیت درام  KX - FA 77  / KX - FA 77 D برای جایگزینی همیشه موجودند . 

احتیاط : 

یونیت درام ها به نور حساسند . قرار دادن آن در نور ممکن است باعث آسیب دیدنش  شود . 

زمانی که کیسه محافظ را باز میکنید . 

- یونیت را در معرض نور برای مدتی بیشتر از 5 دقیقه قرار ندهید . 

- سطوح سبز درام را لمس یا خراش ندهید . 

- یونیت را در نزدیکی مناطق پر گرد و خاک ، آلوده ، مرتفع و مرطوب قرار ندهید . 

- یونیت درام را در معرض مستقیم نور خورشید قرار ندهید . 

- از ریختن تونر در داخل تونر کارتریج پرهیز کنید . 

1 - تونر کارتریج جدید را از کیسه محافظش خارج کنید . پوسته روی کارتریج را جدا کنید 

2 - دکمه  شده برای باز کردن درب جلوی دستگاه فکس را فشار دهید و بعد درب جلوی دستگاه را باز کنید . 

احتیاط : 

فیوزینگ داغ است . از لمس کردن آن بپرهیزید . 

3 - تونر کارتریج داخل دستگاه را برای چندین مرتبه کمی تکان دهید تا تونر های باقی مانده به داخل درام راه یابد . درام و تونر را با نگه داشتن دو زبانه کنارش خارج کنید . 

4 - دو اهرم روی تونر کارتریج استفاده شده را محکم به سمت بالا بکشید . 

5 - یک لبه تونر کارتریج استفاده شده را به سمت بالا بکشید و بعد کارتریج را از یونیت درام خارج کنید . 

* این امکان وجود دارد که مقدار ی از تونر به داخل کارتریج و درام ریخته شود به همین دلیل ، در هنگام انجام این کار نهایت دقت را داشته باشید . 

* از ریزش تونر بر روی سطح سبز رنگ درام جلو گیری کنید . 

* تونر کارتریج استفاده شده را داخل کیسه محافظ قرار دهید . 

6 - اگر شما قبلا یونیت درام را برای چندین مرتبه خارج نموده اید ، حال یونیت درام جدید را از کیسه محافظش خارج کنید . نوار محافظ را نیز از روی درام جدا کنید . تونر کارتریج های پاناسونیک را رو به بالا و با مطابقت دادن با فلش های قرمز موجود قرار دهید . 

7 - یک لبه تونر کارتریج جدید را داخل جایگاه ( شکاف ) موجود قرار دهید و بعد لبه دیگر کارتریج را وارد کنید . 

8a - به صورت محکم سمت دیگر تونر کارتریج را به سمت پایین فشار دهید تا تونر کارتریج در جای خود کاملا صحیح وارد شود . 

8b - دو اهرم روی تونر کارتریج را با کمی فشار به سمت پایین بکشید . 

9 - تونر کارتریج در جای خود قرار گرفته است . 

10 - تونر کارتریج را برای چندین مرتبه تکان دهید تا تونر به داخل یونیت درام وارد شود . برای این کار زبانه های کناری را بگیرید و تونر و درام را چندین مرتبه به صورت افقی تکان دهید . 

11 - درام و تونر را با نگه داشتن زبانه های کناری نصب کنید . 

* - اگر قسمت شیشه ای  پایین دستگاه کثیف است ، با پارچه ای نرم و خشک آن را تمیز کنید . 

12 - درب جلوی دستگاه را ببندید و از چفت شدن آن اطمینان کامل را به دست آورید .