تاریخ مقاله: 1398/7/27

جنرال سرویس پرینتر های لیزری HP و Canon

جنرال سرویس پرینتر های لیزری HP و Canon

برای جنرال سرویس پرینتر های لیزری خود در منزل یا محل کارتان می توانید به سادگی با انجام مراحل زیر کار خود را پیش ببرید . 

1 . در ابتدا سینی چاپگر خود را بردارید . 

2 . کارتریج تونر را از پپرینتر خارج سازید و آن را روی یک تکه کاغذ قرار دهید تا سطح زیر آن کثیف نشود . 

3 . قسمت های داخلی چاپگر یعنی قسمتی که کارتریج تونر در آن قرار داشت را با استفاده از یک پارچه نرم پاک کنید . 

4 . تمامی قسمت هایی که تونر یا خرده کاغذ ریخته است را پاک کنید  

5 . همه ی قسمت های غلطک به جز غلطک انتقال که اسفنجی است را پاک کنی . 

6 . اگر در دسترس پرس پرینتر دارید آینه داخلی را با آن تمیز کنید در غیر اینصورت به هیچ وجه آینه را لمس نکنید 

7 . کارتریج تونر را در محل درستش درست عین قبل جایگذاری کنید

توجه داشته باشید که :

- قبل از شروع هر کاری از اینکه پرینتر را خاموش کرده و از برق کشیده اید اطمینان حاصل کنید 

- قبل از شروع حتما نسبت به کسب اطلاعاتی در رابطه با تمیز کردن وسایل برقی اقدام کنید .

- هیچ وقت هر گونه مایع چه آب و چه تمیز کننده را مستقیم روی پرینترتان اسپری نکنید در عوض یک تکه پارچه را خیس کرده و از آن برای تمیز کردن استفاده کنید .