فروش اسکنرهای اسناد و دبیرخانه ای ایویژن با گارانتی فوژان اکسوم

**تمام اسکنرها ی اسناد و بایگانی ایویژن با گارانتی فوژان اکسوم تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 3 اسکنر دبیرخانه ای ایویژن از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات اسکنرهای  ایویژن به روی هر محصول کلیک نمایید

مدل اسکنر اسناد و بایگانی ایویژن سایز اسکن سرعت اسکن اسکن روزانه ظرفیت کاغذکش اسکن دورو گارانتی

اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای دی 240 

A4 60 برگ در دقیقه 6000 برگ 80 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای وی 8350 
 
A3 50 برگ در دقیقه 5000 برگ 100 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای دی 250 اف 
 
A4 80 برگ در دقیقه 10000 برگ 100 برگ دلرد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای وی 620 سی 2 پلاس 
 
A4 25 برگ در دقیقه 2500 برگ 50 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای دی 125 
 
A4 25 برگ در دقیقه 3000 برگ 50 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای وی 5400 
 
A3 50 برگ در دقیقه 5000 برگ 50 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای وی 5100 
 
A3 30 برگ در دقیقه 3000 برگ 50 برگ ندارد فوژان اکسوم
اسکنر اسناد بایگانی ایویژن مدل ای وی 5200 
 
A3 30 برگ در دقیقه 3000 برگ 50 برگ دارد فوژان اکسوم
اسکنر دستی ایویژن مدل می وند 2 پرو وای فای 
 
A4 10برگ در دقیقه   1 برگ ندارد فوژان اکسوم
اسکنر دستی ایویژن مدل می وند 2 وای فای 
 
A4 10برگ در دقیقه   ندارد ندارد فوژان اکسوم
اسکنر دستی ایویژن مدل می وند 2ال 
 
A4 10 برگ در دقیقه   ندارد ندارد فوژان اکسوم
اسکنر فلت ایویژن مدل اف بی 6280 ای 
 
A3 13 برگ در دقیقه 3500 برگ 50 برگ ندارد فوژان اکسوم
اسکنر فلت ایویژن مدل اف بی 2280 ای 
 
A4 15 برگ در دقیقه 2500 برگ 50 برگ ندارد فوژان اکسوم
اسکنرفلت ایویژن مدل اف بی 5000 
 
A3 10 برگ در دقیقه 2500 برگ ندارد ندارد فوژان اکسوم
اسکنرفلت ایویژن مدل اف بی 1000 ان 
 
A4 7 برگ در دقیقه 2000 برگ ندارد ندارد فوژان اکسوم