حالت نمایش

کاغذخردکن Fellowes AutoMax 100M

با قابلیت خردکردن کاغذ، سوزن منگنه، کلیپس و کارت اعتباری

ظرفیت فیدر: ۱۰۰ برگ ۷۰ گرمی

ظرفیت ورودی کاغذ : ۱۰ برگ ۷۰ گرمی برگ

نوع برش : پودری

سایز برش : ۴.۱۰

سرعت برش : ۲

سطح امنیتی : ۴

عرض دهانه ورودی : ۲۲۰

حجم مخزن : ۲۳L

قدرت موتور : ۲۶۴

امتیازمحصول
5
موجود
٢٢,٤٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذخردکن Fellowes 125Ci

قابلیت خرد کردن انواع کاغذ، CD، سوزن، منگنه، کلیپس، کارت اعتباری

ظرفیت فیدر: ۲۰ برگ ۷۰ گرمی

نوع برش : پودری

سایز برش : ۴*۳۸

سرعت برش : ۲

سطح امنیتی : ۴

عرض دهانه ورودی : ۲۳۰

حجم مخزن : 53L

امتیازمحصول
5
موجود
٦٣,٤٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذخردکن Fellowes POWERSHRED 53C

قابليت خرد کردن CD

ظرفیت فیدر: ۱۰ برگ ۷۰ گرمی

نوع برش : پودری

سایز برش : 4*35 mm

سرعت برش : ۲

سطح امنیتی : ۴

عرض دهانه ورودی : 220mm

حجم مخزن : 23L

امتیازمحصول
5
موجود
٩,٥٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذخردکن Fellowes 8Mc

ظرفیت فیدر: ۸ برگ ۷۰ گرمی

نوع برش : پودری

سایز برش : 3*10 mm

سرعت برش : ۳

سطح امنیتی : ۴

عرض دهانه ورودی : 220mm

حجم مخزن : 14L

امتیازمحصول
5
موجود
٥,٩٧٥,٠٠٠ تومان

کاغذخردکن Fellowes 8Cd

ظرفیت فیدر: ۸ برگ ۷۰ گرمی

نوع برش : پودری

سایز برش : 4*35 mm

سرعت برش : ۳

سطح امنیتی : ۴

عرض دهانه ورودی : 220mm

حجم مخزن : 14L

امتیازمحصول
5
موجود
٥,٨٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita 9305

Nikita 9305 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل 9305
نوع برش: پودری
سایز برش:15*2 میلی متر
سرعت برش: 2.3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 16لیتر
قدرت موتور: 62 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٥,٤٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Mehr MM-860

Mehr MM-860Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 860
نوع برش: پودری
سایز برش: 3.8x40 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 20 برگ کاغذ 70 گرمی
حجم مخزن: 34 لیتر
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٢٩,٩٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Mehr MM-636

Mehr MM-636 Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 636
نوع برش: پودری
سایز برش:10*2 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
حجم مخزن: 22 لیتر
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٥,١٥٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Mehr MM-350

Mehr MM-350 Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 350
نوع برش: پودری
سایز برش:15*2 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
حجم مخزن: 18 لیتر
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٢,٣٧٥,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Mehr MM-250

Mehr MM-250 Paper Shredder
کاغذ خرد کن مهر مدل ام ام 250
نوع برش: پودری
سایز برش:4x50 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 230 میلی متر
حجم مخزن: 16 لیتر
قدرت موتور: 62 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٩,٤٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Remo C-4500

Remo c-4500 Paper Shredder
کاغذ خرد کن رمو مدل سی 4500
نوع برش: پودری
سایز برش: 3x25 میلی متر
سرعت برش: 2.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ:35 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 40 لیتر
قدرت موتور: 110 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٠٩,٩٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Remo C-5500

Remo c-5500 Paper Shredder
کاغذ خرد کن رمو مدل سی 5500
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x30 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ:45 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 310 میلی متر
حجم مخزن: 120 لیتر
قدرت موتور: 110 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٢٢,٩٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita SD-9310

Nikita SD 9310 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9310
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : ندارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 6 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 18 لیتر
قدرت موتور: 130 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٩,٠٠٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita SD-9511

Nikita SD 9511 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9511
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 6 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 34 لیتر
قدرت موتور: 450 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
5
موجود
٣٩,٩٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita Silverplus

nikita Silverplus Paper shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل سیلور پلاس
نوع برش: پودری
سایز برش: 2*9 میلی متر
سرعت برش: 3.50 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 200 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٢٥,٨٠٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita 468

Nikita 468 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل 468
نوع برش: پودری
سایز برش: 4*40 میلی متر
سرعت برش: 3.80 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 7 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 225 میلی متر
حجم مخزن: 18 لیتر
قدرت موتور: 180 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٤,٥٩٩,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Nikita 9360

Nikita SD 9360 Paper Shredder
کاغذ خرد کن نیکیتا مدل اس دی 9360
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x9 میلی متر
سرعت برش: 3.5 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 10 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 200 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٢٤,٩٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن ProTech 9670

ProTech SD 9670 Paper Shredder
کاغذ خرد کن پروتک مدل اس دی 9670
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x12 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 20 لیتر
قدرت موتور: 298 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
١٤,٧٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن Remo C-1400

Remo c-1400 Paper Shredder
کاغذ خرد کن رمو مدل سی 1400
نوع برش: پودری
سایز برش: 4x40 میلی متر
سرعت برش: 6.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ:8 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 220 میلی متر
حجم مخزن: 12 لیتر
قدرت موتور: 110 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٧,٧٩٥,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن ProTech 9522

ProTech SD 9522 Paper Shredder
کاغذ خرد کن پروتک مدل اس دی 9522
نوع برش: پودری
سایز برش: 3x23 میلی متر
سرعت برش: 3 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 17 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 410 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٢٤,٢٩٠,٠٠٠ تومان

کاغذ خردکن ProTech 9520

ProTech SD 9520 Paper Shredder
کاغذ خرد کن پروتک مدل اس دی 9520
نوع برش: پودری
سایز برش: 2x10 میلی متر
سرعت برش: 3.2 متر در دقیقه
قابلیت خرد کردن CD : دارد
ظرفیت ورودی کاغذ: 16 برگ کاغذ 70 گرمی
عرض دهانه ورودی: 240 میلی متر
حجم مخزن: 27 لیتر
قدرت موتور: 300 وات
محافظ حرارتی موتور : دارد

امتیازمحصول
موجود
٢٢,٧٩٠,٠٠٠ تومان