حالت نمایش

مخزن جوهر پلاتر اچ پی 770

مخزن جوهر 6 رنگ پلاتر اچ پی 770
کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

مخزن جوهر پلاتر اچ پی 795

مخزن جوهر 6 رنگ پلاتر اچ پی 795
کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

مخزن جوهر پلاتر اچ پی 510

مخزن جوهر 4 رنگ پلاتر اچ پی 510
کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

مخزن جوهر پلاتر

مخزن ها بصورت تک رنگ ، 4 رنگ و 6 رنگ برای خرید موجود است
کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر

امتیازمحصول
تماس بگیرید