حالت نمایش

فیش پرینتر Oscar POS 58LD

Oscar POS 58LD Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 ال دی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB ، Bluetooth و Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 58LD تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٣,٦٤٥,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Oscar OBP 1125F

Oscar OBP 1125F Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسكار مدل OBP 1125F
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : LAN ،USB ،Parallel و Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر OBP 1125F تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٧,٢٩٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 92 6%

فیش پرینتر Oscar 92

Oscar POS 92 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 92
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB , Serial و Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 92 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٥,٧٧٠,٠٠٠ تومان
٥,٤٥٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88MB 1%

فیش پرینتر Oscar 88MB

Oscar POS 88MB Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 ام بی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB ، Bluetooth
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88MB تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٥,٦٧٠,٠٠٠ تومان
٥,٦١٥,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88A 1%

فیش پرینتر Oscar 88A

Oscar POS 88A Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 آ
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB ، شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88A تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٤,٢٧٠,٠٠٠ تومان
٤,٢٣٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر Oscar 88w 3%

فیش پرینتر Oscar 88w

Oscar POS 88w Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 دبلیو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB ، شبکه و WiF
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88w تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٥,١٠٠,٠٠٠ تومان
٤,٩٧٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Oscar 88C Ethernet

Oscar POS 88C USB + Ethernet Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 سی شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88C تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Black Oscar 88F White

Oscar POS 88F Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 اف سفید
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB , Serial و شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88F تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٣,٩٠٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 88C 0%

فیش پرینتر Oscar 88C

Oscar POS 88C Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 88 سی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 88C تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٢,٨٥١,٠٠٠ تومان
٢,٨٣٨,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 58UB 1%

فیش پرینتر Oscar 58UB

Oscar POS 58UB Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 یو بی
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
نوع اتصال : USB بلوتوث
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 58UB تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٢,١٦٠,٠٠٠ تومان
٢,١٤٠,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 58EU 1%

فیش پرینتر Oscar 58EU

Oscar POS 58EU Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 ای یو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
نوع اتصال : USB و Ethernet
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 58EU تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٢,١٤٢,٠٠٠ تومان
٢,١٢٨,٠٠٠ تومان
فیش پرینتر  Oscar 58U 1%

فیش پرینتر Oscar 58U

Oscar POS 58U Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اسکار مدل 58 یو
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 58 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Oscar 58U تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
١,٧٨٥,٠٠٠ تومان
١,٧٦٥,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Rongta RP326

Rongta RP326 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید رونگتا مدل آر پی 326
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Rongta RP326 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٢,١٥٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر VANGUARD D80

VANGUARD D80 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید ونگارد مدل دی 80
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial و LAN
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر VANGUARD D80 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
5
موجود
٢,٠٥٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek C168 200dpi

Postek C168 200dpi Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل سی 168
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Postek C168 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٧,٨٣٥,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek C168 300dpi

Postek C168 300dpi Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل سی 168
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 106 میلیمتر
سرعت چاپ : 76.2 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : RS,232 SERIAL, USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Postek C168 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٨,٨٨٥,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر ZEC ZP400 LAN

ZEC ZP400 LAN Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید زد ای سی 400 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 103 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB LAN
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر ZEC ZP400LAN تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر GAINSCHA GI-2408T

GAINSCHA GI-2408T Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید گینشا مدل GI-2408T
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 254 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB,LAN.RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر GI-2408T تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر DELTA 4200 PLUS

DELTA 4200 PLUS Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید دلتا 4200 پلاس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 60 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB و Serial و شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر DELTA 4200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٥,٢١٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر DELTA 2120

DELTA 2120 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید دلتا 2120
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 60 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
نوع اتصال : USB و Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر DELTA 2120 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٣,٤٨٠,٠٠٠ تومان

پرینتر همراه بلوتوث Delta 380A

Mobile Printer Delta 380A Bluethoot Usb
پرینتر همراه بلوتوث Delta 380A(دستگاه پرینتر سیار)
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 80 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
مدت زمان شارژ : بسته به استفاده و حدود 5 ساعت
پشتيباني از سيستم عامل هاي ويندوز ، اندرويد ، و IOS
نوع اتصال : USBو Bluethoot
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Delta 380A تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
موجود
٤,٠٨٠,٠٠٠ تومان