حالت نمایش

فیش پرینتر HPRT TP-808

HPRT Tp808 Wireless Wifi Or Bluetooth Direct Thermal Pos Printer
فیش پرینتر اچ پی آر تی TP808
سیستم چاپ : حرارتی مستقیم
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , Serial و شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر HPRT TP-808 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٣,٦٤٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر HPRT TP-805

HPRT TP805 Thermal Receipt Printer
فیش پرینتر اچ پی آر تی TP805
سیستم چاپ : حرارتی مستقیم
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر HPRT TP-805 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٢,٩٧٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر HPRT TP-801

HPRT TP-801 Thermal Receipt Printer (USB/Serial)
فیش پرینتر اچ پی آر تی TP801 USB
سیستم چاپ : حرارتی مستقیم
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 72 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB/Serial
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر HPRT TP-801 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر GoDEX EZ-120

GoDEX EZ-120 Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن گودکس ای زد 120
سیستم چاپ : حرارتی مستقیم و حرارتی غیر مستقیم
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 102 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر GoDEX EZ-120 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٤,١٥٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek Q8

Postek Q8 Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل کیو 8
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 110 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : SERIAL, USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Postek Q8 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٧,١٢٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Meva MBP-4200

MEVA MBP 4200 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید میوا مدل ام بی پی 4200
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 102 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , TFD Card
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Meva mbp 4200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٣,٤٥٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Meva TP-UNW

MEVA TP-UNW Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید میوا مدل تی پی unw
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial,Lan,WIFI
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Meva TP-unw تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
١,٧٥٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Meva TP-UN

MEVA TP-UN Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید میوا مدل تی پی un
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB,Serial,Lan
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Meva TP-un تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
١,٥٧٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر REMO RP-220

Remo RP-220 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی فیش زن رمو مدل RP-220
سیستم چاپ : حرارتی
عرض چاپ : 79.5 میلیمتر
سرعت چاپ : 260 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , Ethernet , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر رمو 220 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
١,٦٣٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر REMO P600N

REMO P600N Label Printer
پرینتر لیبل زن رمو مدل P600N
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 106 میلیمتر
سرعت چاپ : 127 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر رمو 600n تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٤,٣٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر RONGTA RP400

RONGTA RP400 LABEL PRINTER
پرینتر لیبل زن رونگتا مدل RP400
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 103 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر RONGTA RP400 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
4
موجود
٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر Postek EM210

Postek EM210 Thermal & Label Printer
پرینتر لیبل زن پوستک مدل ای ام 210
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 101.6 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : RS,232 SERIAL, USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Postek EM210 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٦,٠٠٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Axiom RP328

Axiom RP328 Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید اکسیوم مدل آر پی 328
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , سریال , شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Axiom RP328 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٢,٠٠٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Meva TP1000W

Meva TP1000W Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید میوا مدل تی پی 1000 وایرلس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : Ethernet , RS232 , USB,Lan,WIFI
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Meva TP 1000W تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر ZEC ZP400

ZEC ZP400 Label Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید زد ای سی 400
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 103 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر ZEC ZP400 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٣,٩٠٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-E300n

Bixolon SRP-E300N POS Thermal Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس آر پی تی 300 شبکه
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 79 میلیمتر
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.5 میلیون برش
نوع اتصال : USB , Ethernet , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Bixolon SRP-E300n تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٣,٧٢٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Bixolon SRP-350 Plus

Bixolon SRP-350 Plus Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید بیگسولون مدل اس آر پی 350 پلاس
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1.8 میلیون برش
نوع اتصال : USB , LAN
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Bixolon SRP-350 Plus تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٦,٦٣٠,٠٠٠ تومان

فیش پرینتر Meva TP1000

Meva TP1000 Thermal Receipt Printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید میوا مدل تی پی 1000
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : ندارد
عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 260 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : دارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 1 میلیون برش
نوع اتصال : USB , RS232 , شبکه
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر Meva TP 1000 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر TSC TE200

TSC TE200 Windows printer easy to print labels, cards
پرینتر حرارتی چاپ رسید تی اس سی مدل تی ای 200
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 108 میلیمتر
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر TSC TE200 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٤,١٦٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر TSC TDP-225

TSC TDP-225 Windows printer easy to print labels, cards
پرینتر حرارتی چاپ رسید تی اس سی مدل تی دی پی 225
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 50 میلیمتر
سرعت چاپ : 120 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , سریال
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر TSC TDP-225 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٤,٤٠٠,٠٠٠ تومان

لیبل پرینتر TSC TTP-244

TSC TTP-244 Pro is high quality barcode printer
پرینتر حرارتی چاپ رسید تی اس سی مدل 244
سیستم چاپ : حرارتی
چاپ لیبل : دارد
عرض چاپ : 104 میلیمتر
سرعت چاپ : 100 میلیمتر در ثانیه
برش دهنده اتوماتیک : ندارد
میزان کارکرد برش دهنده اتوماتیک : 0
نوع اتصال : USB , RS232
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی فیش پرینتر TSC 244 تماس بگیرید
پویش گران نوین
02188499503

امتیازمحصول
موجود
٤,٥١٠,٠٠٠ تومان