حالت نمایش

تونر کارتریج SHARP MX-560

Sharp MX-560 Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 560
کارکرد تونر : حدود 40000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp MX-M364N, Sharp MX-M365N, Sharp MX-M460N, Sharp MX-M465N, Sharp MX-M564N and Sharp MX-M565N
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-560 تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP MX-754

Sharp MX-754 Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 754
کارکرد تونر : حدود 83000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp MXM654N, MXM754N.
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-754 تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP MX-237

Sharp MX-237 Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 237
کارکرد تونر : حدود 23000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp 6020, 6023, 6026, 6030,7024DN,7024D
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-237 تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP AR-016FT

Sharp AR-016FT Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ای آر 016 اف تی
کارکرد تونر : حدود 19000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp Ar-1118j , Sharp AR-5316 , Sharp Ar-5320 , Sharp Ar- 5020
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP AR-016FT تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP MX-238FT

Sharp MX-238FT Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر سیاه سفید شارپ ام ایکس 238 اف تی
کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp 6020 - Sharp 6023 - Sharp 6131n - Sharp 6020n
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX-238FT تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP MX_235XT

Sharp MX-235XT Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی شارپ ام ایکس 235 ایکس تی
کارکرد تونر : حدود 19000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp Ar-x200D , Sharp x230N, Sharp AR-x200 , Sharp x180
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX_235XT تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید

تونر کارتریج SHARP MX_238XT

Sharp MX-238XT Toner Cartridge
تونر کارتریج لیزر مشکی شارپ ام ایکس 238 ایکس تی
کارکرد تونر : حدود 10000 برگ
امکان شارژ مجدد : دارد
دستگاه کپی های سازگار : Sharp Ar-x201 , Sharp x201D , Sharp X202
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی SHARP MX_238XT تماس بگیرید.
پویش گران نوین
02188801078

امتیازمحصول
تماس بگیرید