حالت نمایش

رول حرارتی تاپ رول 80mm

Top thermal paper 80mm (ATM)
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری مناسب خودپرداز ATM
طول رول : 37 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 70 عدد
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و خودپرداز ATM

امتیازمحصول
موجود
٣٠,٠٠٠ تومان

رول حرارتی خودپرداز بانک GRG

Thermal paper ATM GRG
رول حرارتی خودپرداز بانک (عابر بانک) جی آر جی
طول رول : 180 ،200 ، 240 و 280 متر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : عابربانک - خودپرداز بانکها - دستگهای ATM

امتیازمحصول
موجود
١٩٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی خودپرداز بانک wincor

Thermal paper ATM wincor
رول حرارتی خودپرداز بانک (عابر بانک) وینکور
طول رول : 180 ،200 ، 240 و 280 متر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : عابربانک - خودپرداز بانکها - دستگهای ATM

امتیازمحصول
موجود
١٩٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی خودپرداز بانک banqit

Thermal paper ATM banqit
رول حرارتی خودپرداز بانک (عابر بانک) بنکیت
طول رول : 180 ،200 ، 240 و 280 متر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : عابربانک - خودپرداز بانکها - دستگهای ATM

امتیازمحصول
موجود
١٩٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی خودپرداز بانک Hyosung

Thermal paper ATM Hyosung
رول حرارتی خودپرداز بانک (عابر بانک) هیوسانگ
طول رول : 180 ،200 ، 240 و 280 متر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : عابربانک - خودپرداز بانکها - دستگهای ATM

امتیازمحصول
موجود
١٩٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی خودپرداز بانک NCR

Thermal paper ATM
رول حرارتی خودپرداز بانک (عابر بانک)
طول رول : 180 ،200 ، 240 و 280 متر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : عابربانک - خودپرداز بانکها - دستگهای ATM

امتیازمحصول
موجود
١٩٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی چاپ آبی 80mm کارتن 72 عددی

80mm Thermal paper roll box
کاغذ رول حرارتی چاپ آبی فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 72 عدد
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٢,٠٥٢,٠٠٠ تومان

رول حرارتی چاپ مشکی 80mm کارتن 72 عددی

80mm Thermal paper roll box
کاغذ رول حرارتی چاپ مشکی فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 72 عدد
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٢,٠٨٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی نیپون عرض 8 (55 متری)

Nipoon 8cm Thermal Paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری نیپون
طول رول : 55 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 50 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٤٤,٠٠٠ تومان

رول حرارتی لینوکس عرض 8 (53 متری)

Lennox 8cm Thermal Paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری لینوکس
طول رول : 53 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 50 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٤٧,٠٠٠ تومان

رول حرارتی فونیکس عرض 8 (55 متری)

Phoonix 8cm Thermal Paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری فونیکس
طول رول : 55 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 50 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٤٥,٠٠٠ تومان

رول حرارتی پوز 57mm*20m

57mm Thermal paper roll pos (20m)
کاغذ رول حرارتی دستگاه پوز 5.7 سانتی متری در 20 متر
طول رول : 20 متر
عرض رول : 57 میلیمتر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : شرکت‌ها و انبارها و مراکز پخش و دستگاه پوز pos

امتیازمحصول
موجود
١٣,٠٠٠ تومان

رول حرارتی پوز 57mm*18m

57mm Thermal paper roll pos (18m)
کاغذ رول حرارتی دستگاه پوز 5.7 سانتی متری در 18 متر
طول رول : 18 متر
عرض رول : 57 میلیمتر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : شرکت‌ها و انبارها و مراکز پخش و دستگاه پوز pos

امتیازمحصول
موجود
١١,٥٠٠ تومان

رول حرارتی پوز 57mm*16m

57mm Thermal paper roll pos (16m)
کاغذ رول حرارتی دستگاه پوز 5.7 سانتی متری در 16 متر
طول رول : 16 متر
عرض رول : 57 میلیمتر
حجم کارتن : متغیر
مورد استفاده : شرکت‌ها و انبارها و مراکز پخش و دستگاه پوز pos

امتیازمحصول
موجود
١٠,٥٠٠ تومان

رول حرارتی صورتی عرض 8 (40 متری)

8cm 40m Purple thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٤٨,٠٠٠ تومان

رول حرارتی زرد عرض 8 (40 متری)

8cm 40m YELLOW thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٤٥,٠٠٠ تومان

رول حرارتی 5.7 (40 متری) مخصوص ترازو

5.7cm 40m thermal paper
رول حرارتی 5.7 (40 متری) مخصوص ترازو
طول رول : 40 متر
عرض رول : 57 میلیمتر
حجم کارتن : 36 رول
مورد استفاده : ترازو

امتیازمحصول
موجود
٣٢,٠٠٠ تومان

رول کاغذ حرارتی عرض 8 (45 متری)

8cm 45m black thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری
طول رول : 45 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٢٩,٠٠٠ تومان

رول کاغذ حرارتی عرض 8 (40 متری)

8cm 40m blue thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : بانک ها و بیمارستانها

امتیازمحصول
موجود
٣٣,٠٠٠ تومان

رول کاغذ حرارتی چاپ آبی عرض 8 (40 متری)

8cm 40m blue thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری
طول رول : 40 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : بانک ها و بیمارستانها

امتیازمحصول
موجود
٢٧,٠٠٠ تومان

رول کاغذ حرارتی چاپ آبی عرض 8 (45 متری)

8cm 45m blue thermal paper
کاغذ رول حرارتی چاپ فیش 8 سانتی متری چاپ آبی
طول رول : 45 متر
عرض رول : 80 میلیمتر
حجم کارتن : 60 رول
مورد استفاده : رستورانها و فروشگاهها و...

امتیازمحصول
موجود
٣١,٠٠٠ تومان