حالت نمایش

دستگاه حضور و غیاب TFace-601

تعداد کاربر(نفر) ۳,۰۰۰
تعداد ترددها ۱۰۰ هزار
تعداد چهره ۱,۰۰۰
تعداد اثر انگشت ۳,۰۰۰
تعداد کارت ۳,۰۰۰
نوع کارت بدون تماس ۱۲۵ کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) ۱۳.۵۶ مگاهرتز
دوربین مجهز به دو عدد دوربین دوگانه

امتیازمحصول
موجود
٥,٩٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب TFINGER-501

تعداد ترددها ۲۰۰ هزار
تعداد اثر انگشت ۳ هزار
نوع کارت بدون تماس ۱۲۵ کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) ۱۳.۵۶ مگاهرتز
اندازه صفحه نمایش 2.4" TFT تمام رنگی
صفحه کلید ۱۶ کلید
LAN دارد

امتیازمحصول
موجود
٤,٨٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب TIMAX PLUS

تعداد کاربر(نفر) ۱۶ هزار
تعداد ترددها ۱۵۰ هزار
تعداد اثر انگشت ۵۰۰
کیفیت اثر انگشت(DPI) 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب
تعداد کارت ۱۶ هزار
نوع کارت بدون تماس ۱۲۵ کیلوهرتز یا هوشمند(مایفر) ۱۳.۵۶ مگاهرتز

امتیازمحصول
موجود
٨,٨٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب TIARA

تعداد کاربر(نفر) ۱۰۰ هزار
تعداد ترددها ۱۰ میلیون
تعداد عکس های تردد ۲۰ هزار
تعداد اثر انگشت ۲۰۰ هزار تمپلیت
کیفیت اثر انگشت(DPI) 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب
تعداد کارت ۱۰۰ هزار
نوع کارت RF و یا SC

امتیازمحصول
موجود
٩,٨٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب TIAM

تعداد کاربر(نفر) ۱۵ هزار
تعداد ترددها ۵۰۰ هزار
تعداد چهره ۵ هزار
تعداد اثر انگشت ۵ هزار
تعداد کارت ۱۵ هزار

امتیازمحصول
موجود
١٢,٨٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب TITAN

تعداد کاربر(نفر) ۱۰۰ هزار
تعداد ترددها ۱۰ میلیون
تعداد عکس های تردد ۲۰ هزار
تعداد چهره ۵۰ هزار
تعداد اثر انگشت ۲۰۰ هزار تمپلیت
کیفیت اثر انگشت(DPI) 500 DPI, ویردی کره, ضد تقلب
تعداد کارت ۱۰۰ هزار

امتیازمحصول
موجود
١٤,٨٥٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب AIFace11

ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ مورد
ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

امتیازمحصول
موجود
٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب AI07F

ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ رکورد
اندازه دستگاه : 187.5*87.5*26mm
امکان ثبت تردد با استفاده از بارکد دوبعدی QR-CODE

امتیازمحصول
موجود
١٣,٨٠٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب AI06F

ظرفیت ثبت چهره تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۱۰۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت کارت تا ۵۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰۰ مورد
ثبت تردد با استفاده از QR-CODE

امتیازمحصول
موجود
١٠,٥٠٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب LX15

منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۵۰۰ نفر

ظرفیت ثبت تردد تا ۵۰۰۰۰ مورد

ارتباطات : USB

امتیازمحصول
موجود
٣,٣٩٩,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب K14

منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت

ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۳۰۰۰ نفر

ظرفیت ثبت کارت تا ۳۰۰۰ نفر

ظرفیت ثبت تردد تا ۱۰۰۰۰۰ مورد

ارتباطات : USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
٥,٠٩٨,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب F632

ظرفیت ثبت چهره تا ۳۰۰۰نفر
ظرفیت ثبت اثر انگشت تا ۳۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت کارت تا ۳۰۰۰ نفر
ظرفیت ثبت تردد تا ۳۰۰۰۰۰ مورد
امکانات کنترل تردد پیشرفته

نوع ارتباط : USB , TCP/IP

امتیازمحصول
موجود
٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

دستگاه حضور و غیاب F22

منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و کارت
ظرفیت ثبت تردد : ۳۰۰۰۰
امکان تعریف اثر انگشت : ۳۰۰۰

ظرفیت پرسنل : ۵۰۰۰

ظرفیت کارت : ۵۰۰۰
ارتباطات : USB, TCP / iP , WIFI

امتیازمحصول
موجود
٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno XF20

منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
نوع اتصال : USB, شبکه
تشخیص چهره 500 عدد
کارت 500 عدد
اثر انگشت 500 عدد
رمز عبور 500

امتیازمحصول
موجود
٥,٥٦٠,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno LF10

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LF10
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف تشخیص چهره : 100
نوع اتصال : , USB

امتیازمحصول
موجود
٤,٤٤٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno LX17

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل LX17
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف اثر انگشت : 500
امکان تعریف رمز عبور: 500
نوع اتصال : , USB

امتیازمحصول
2
موجود
٣,٥٢٩,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno XF100

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل XF100
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
سخنگوی فارسی : دارد
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کارت , کلمه عبور , تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
امکان تعریف اثر کارت: 1500
امکان تعریف تشخیص چهره :1500
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : Wifi, USB, شبکه

امتیازمحصول
موجود
١٠,٦٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno F200

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F200
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
نوع اتصال : USB , شبکه

امتیازمحصول
موجود
٤,٤٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno MB20

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB20
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور و تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 50.000
امکان تعریف اثر انگشت : 400
ظرفیت تشخیص چهره : 200
ارتباطات : USB, شبکه و خروجی رله

امتیازمحصول
موجود
٥,٢٤٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno MB2000

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل حضور و غیاب MB2000
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت و تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 2000
ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
ظرفیت تشخیص چهره : 2/۰۰۰ عدد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : USB , wifi , شبکه

امتیازمحصول
موجود
٨,٥٩٥,٠٠٠ تومان

حضور و غیاب Fara techno Uface302

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل Uface302
گارانتی ۱۲ ماهه فراتکنو
منوی فارسی : دارد
نحوه ثبت تردد : اثر انگشت , کلمه عبور , کارت ,تشخیص چهره
ظرفیت ثبت تردد : 100.000
امکان تعریف اثر انگشت : 4000
ظرفیت کارت : ۱۰/۰۰۰ عدد
ظرفیت تشخیص چهره : ۳/۰۰۰ عدد
زمان شناسایی : کمتر از یک ثانیه
نوع اتصال : USB, TCP / iP

امتیازمحصول
موجود
١٢,٦٩٠,٠٠٠ تومان