1399/4/9

فروش و خدمات کاغذ خردکن در پویش گران نوین

دستگاه paper shredder یا همان کاغذ خرد کن از سری ماشین های اداری است که شاید در هر مکان و هر شرکتی کمتر دیده شده باشد...