1398/7/18

آموزش تعویض چیپست تونرکارتریج لیزر رنگی HP سری 201A


پرینترهایی که نیاز به تعویض چیپست hp 201a دارند : HP M277dw , HP M277n, HP M252n , HP 252dw , HP M274n
کارتریجهایی که نیاز به تعویض...

1399/4/20

کارایی چیپست در کارتریج پرینتر

چیپ کارتریج در اصل یک شمارنده است. در طراحی بعضی از کارتریج ها تعویض چیپ از امور الزامی است. برای مثال در صورت...