1399/3/27

آموزش نصب و فعال کردن چاپگر یا چندکاره جدید

نصب چاپگر جدید

زمانی که چاپگر خود را متصل می نمایید ممکن است یکی از حالتهای زیر اتفاق بیفتد:

1.PLUG & PLAY چاپگر...

1399/4/23

آموزش نصب پرینترو چندکاره

 

راهنمای نصب پرینترها

در ابتدا و قبل از شروع هر کاری لازم است تا چندین اصطلاح فنی و مهم در رابطه با...