1399/3/25

آموزش نصب مخزن جوهر چاپگرهای جوهر افشان

1.مخزن جوهر را کنار پرینتر و هم سطح آن قرار دهید

2. همیشه درب کوچکتر روی مخزن باز باشد

3.همیشه تا نصف مخزن...

1398/9/27

هزینه مصرفی چاپگر خود را با نصب مخزن جوهر کاهش دهید

چاپگر های جوهرافشان از گروه چاپگر های رنگی می باشند که به منظور چاپ عکس تهیه می شوند .و به دلیل قیمت بالای...