1399/3/25

آموزش نصب مخزن جوهر چاپگرهای جوهر افشان

1.مخزن جوهر را کنار پرینتر و هم سطح آن قرار دهید

2. همیشه درب کوچکتر روی مخزن باز باشد

3.همیشه تا نصف مخزن...

1399/6/15

تعیین سطح جوهر پرینتر

دستورالعمل های زیر برای کاربران با سیستم عامل های ویندوز 7 طراحی و ارائه شده است . دستورالعمل ها ممکن است...