1399/5/22

بررسی اسکنر فوجیتسو SP1120

یکی از جدیدترین اسکنرهای بایگانی داپلکس ( اسکن دورو خودکار) مدل فوجیتسومی باشد که در نمایندگی های رسمی...