1399/4/6

انواع اسکنر

اسکنر وسیله ای است جهت ورود تصویر اعم از سند ، عکس ، نقشه ،فیلم و... که جزو دستگاه های ورودی (Input) در تکنولوژی IT...