1399/5/23

آموزش استفاده از هندی اسکنرها

اسکن از سطوح مختلف

از هر سطحی در هر کجا کهخ می خواهید اسکن بگیرید

اسکنر های تخت شما را به مکانی که در آن...

1399/4/6

انواع اسکنر

اسکنر وسیله ای است جهت ورود تصویر اعم از سند ، عکس ، نقشه ،فیلم و... که جزو دستگاه های ورودی (Input) در تکنولوژی IT...