1399/4/6

انواع اسکنر

اسکنر وسیله ای است جهت ورود تصویر اعم از سند ، عکس ، نقشه ،فیلم و... که جزو دستگاه های ورودی (Input) در تکنولوژی IT...

1400/11/12

تفاوت اسکنرهای بایگانی و اسکنرهای معمولی

اسکنر که در ، فرهنگنامه ی لغت فارسی به “پویشگر” هم شهرت دارد، استفاده های بسیار زیادی می شود. به صورتی که می...