تنوع سایز پرده نمایش ویدئو پروژکتور در بازار

برخلاف تصور ، کیفیت تصویری که توسط ویدئو پروژکتور منعکس می شود با نوع و کیفیت پرده نمایش نیز رابطه مستقیم دارد . پخش تصویر بر روی پارچه یا دیوار سفید و حتی پرده های نمایش با کیفیت نامناسب ، می تواند به طرز محسوسی کیفیت تصویر را پایین بیاورد .

پرده نمایش (پرده ویدئو پروژکتور ) در سه مدل پرده نمایش پایه دار ،سقفی دستی و سقفی برقی با ربموت کنترل می باشد.
این پرده نمایش ویدئو پروژکتور در ابعاد مختلف جهت سالنهایی با ابعاد متنوع طراحی و تولید شده است .درصورت استفاده بصورت قابل حمل (پرتابل) ،نوع پایه دار آن مناسب می باشد.

تمام پرده نمایشهای مندرج در لیست با گارانتی تحویل داده میشوند

لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرده نمایش سقفی برقی دیتا ویدئوپرژکتور سایز 1.8 تماس بگیرید
02188801078 پویشگران نوین

 

نوع پرده ویدئو پرژکتور سایز پرده ویدئو پرژکتور وضعیت موجودی پرده نمایش ویدئو پرژکتور
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی 1.5*1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی 1.8*1.8 M موجود است 
پرده ویدئو پرزکتور سقفی دستی E 2*2 M موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی 2.5*2.5 M موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی دستی 3*3 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 1.5*1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 1.8*1.8 A موجود است
پرده ویدئو پرژکتورسقفی برقی 2 *2 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتورسقفی برقی 2.5 *2.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 3 *3 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 4*3 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 4 *4 M موجود است 
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 5 *5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور سقفی برقی 6 *4 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایه دار ایستاده 1.5 *1.5 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایه دار ایستاده 1.8 *1.8 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایه دار ایستاده  2 *2 M موجود است
پرده ویدئو پرژکتور پایه دار ایستاده 2 .5 *2.5 M موجود است