آموزش نصب مخزن جوهر چاپگرهای جوهر افشان

1.مخزن جوهر را کنار پرینتر و هم سطح آن قرار دهید

2. همیشه درب کوچکتر روی مخزن باز باشد

3.همیشه تا نصف مخزن جوهر پر باشد

4.تنها از جوهرهای مخصوص دستگاه استفاده کنید

5. پیشنهاد ما استفاده از جوهرهای اسکای کالر است

6.پرینتر را هنگام حمل و نقل به صورت افقی جابه جا کنید

7.با توجه به حمایت مصرف کنندگان این مجموعه هزینه شما را تا 90% کاهش می دهد ولی گارانتی پرینتر شما باطل می گردد.