لیست قیمت دستگاه کپی استوک

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام دستگاههای کپی جنرال سرویس شده و با برگ تست تحویل داده میشود
**این لیست قیمت و موجودی مربوط به فروردین ماه 1396 میباشد جهت اطلاع از موجودی و قیمت روز تماس بگیرید

مدل دستگاه کپی استوک کارتریج مصرفی سرویس شده قابلیت کپی دست دوم قیمت
RICOH Mp2000 1130D بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf  1.800.000
RICOH Mp8001 6110D بله دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم ، امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 8.500.000
RICOH Mp7001 6110D بله دارای شبکه ، امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 7.900.000
RICOH Mp6001 6110D بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  4.200.000
RICOH Mp5001 841346 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  3.500.000
RICOH Mp2500 888640 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 2.100.000
konica minolta C452 TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات  5.500.000
konica minolta C 754 TN711 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان کپی پشت و روی اتومات  7.900.000
konica minolta C 654 TN711 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان کپی پشت و روی اتومات  7.300.000
konica minolta C 554 TN512 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   6.900.000
konica minolta C 652 TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.800.000
konica minolta C 552 TN613 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.200.000
TOSHIBA S 455 T4530 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf 2.900.000
TOSHIBA S 355 T2309 بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf 3.300.000
TOSHIBA S 256 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 2.700.000
TOSHIBA S 356 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf ، دارای شبکه ، امکان اتصال بی سیم 3.100.000
TOSHIBA S 456 T4590 بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 3.400.000
SHARP 503N MX-500NT بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 5.500.000
SHARP 363N MX-500NT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   5.100.000
SHARP 502N MX-500GT بله امکان پرینت پشت و روی اتومات ، دارای کاغذ کش اتومات adf 5.200.000
SHARP 283N MX-500GT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   3.900.000
SHARP 453N MX-500GT بله دارای شبکه ، دارای کاغذ کش اتومات adf , امکان پرینت پشت و روی اتومات   4.800.000