کارایی چیپست در کارتریج پرینتر

چیپ کارتریج در اصل یک شمارنده است. در طراحی بعضی از کارتریج ها تعویض چیپ از امور الزامی است. برای مثال در صورت تمام شدن کارتریج های سامسونگ امکان شارژ یا دوباره پر کردن آن ها وجود ندارد مگر این که دستگاه را ریست کنید یا چیپست را تعویض کنید.

البته در اکثر پرینتر های کانن و اچ پی برای شارژ کارتریج تونر نیازی به تعویض چیپست نیست و اگر در بعضی از موارد نیاز به تعویض چیپست باشد این امر با هزینه کمی صورت می گیرد .

چیپست ها در اصلقطعات فلزی هستند که بر روی کارتریج قرار می گیرند و هدف از قرار دادن آن ها غیر فعال کردن کارتریج است تا بیشتر از یک حد مجاز چاپ نکنند. 

کاربران دارای کارتریج ههای چیپست دار در زمان اتمام پودر تونر کارتریج خود نیار دارند تا نسبت به خرید کارتریج فابریک اقدام کنند. با این کار کاربرا همیشه از کارتریج اورجینال برای پرینترشان استفاده می کنند . اما با تولید و عرضه چیپست های نو به بازار امکان ریست کردن دستگاه ها کاربران بسیاری از خرید کارتریج های نو سر باز میزنند. 

معمولا هر چیپست تقریبا 2000 برگ را چاپ می کنندو بعد از اتمام کارتریج حتی با شارژ کارتریج در صورت پرینت 2000 برگ قادر بهع جاپ نخواهید بود  مگر با تعویض چیپست.