دوربین های دام و بولت مناسب برای نظارت محیط های وسیع

معمولا در مورد کار برد دوربین های گردان یا دام اشتباهاتی صورت می گیرد .این دوربین ها برای پوشش امنیتی در تمامی جهات به هیچ عنوان مناسب نیستند چرا که تنها یک جهت در هر لحظه پوشش میدهند کاربر اصلی دوربین های دام برای نظارت محیط های وسیع همانند سوله هاست . استفاده از این سوله ها نیاز به یک اپراتور دارد و در صورت عدم حضور اپراتور دوربین عادی یک سمت نشان می دهد. 

دوربین های دام عموما کاربرد های غیر صنعتی و معمولا داخل ساختمان دارند . بدنه این دوربین ها معمولا مقاومت زیادی در برابر شرایط بد آب هوایی ندارند بنابراین استفاده از آن محدود به محیط های مسقف اداری , تجاری یا مسکونی می شوند و از نظر کیفیت تصویر محدودیتی ندارد.

کاربرد دوربین های بولت: 

دوربین های بولت معمولا کاربرد های استفاده در محیط های بیرونی out door دارند با توجه به ضد آب بودن بدنه این دوربین ها و شکل خاصشان این دوربین های بیرونی و شرایط سخت آب و هوایی مناسب هستند . این دوربین هادر کیفیت های متفاوتی به صورت شبکه و آنالوگ ساخته می شوند و از نظر کیفیت تصویری محدودیتی ندارد . توجه داشته باشید که ضد آب بودن دوربین های بولت به معنای امکان غوطه ور کردن آن در آب نیست.