بررسی خطاهای کپی Toshiba e-studio 202S

ارور کد E7  01

این ارور مربوط به خطای راه اندازی حافظه و یا نشناختن حافظه است . 

این ارور در زمانی ظاهر می شود که حافظه را به درستی تنظیم نکرده اید و یا حتی ممکن است ظرفیت حافظه بر روی حالت Duplex تنظیم نشده باشد . 

ارور کد E7  02

مشکل LSU سیگنال BD از LSU را نمی توان در یک چرخه مشخص شناسایی کرد ( همیشه خاموش یا همیشه روشن است )

علت این مشکل نقص یا قطع اتصال LSU است و در اصل در چرخش موتور چند ضلعی اختلال وجود دارد و پرتو های لیزر تولید نمی شود . 

برای رفع این مشکل اتصال LSU را بررسی کنید . بررسی کنید که موتور چند ضلعی به طور معمول چرخش را انجام می دهد و بررسی کنید که پرتوهای لیزری نیز تولید می شوند . 

ارور کد E7  10

در حین چاپ مشکل سایه زنی وجود دارد و سایه زنی غیر طبیعی در چاپ ها مشاهده می شود . 

علت این ارور در اتصال نا مناسب کابل CCD و اختلال در تنظیمات MCU PWB است . 

برای رفع این مشکل لازم است تا اتصال کابل CCD دستگاه را بررسی کنید . به طور کلی لازم است تا واحد CCD را بررسی کنید . 

ارور کد E7  11

در حین چاپ مشکل سایه زنی غیر طبیعی سفید وجود دارد . 

برای رفع این ارور لازم است تا سطح لنز و صفحه ی اسکنر را تمیز کنید و سپس مقدار نور و وضعیت روشنایی لامپ را نیز مورد بررسی قرار دهید . 

ارور کد F2  02

این ارور مربوط به اختلال تغذیه تونر است . بعد از پایان چاپ همچنان تونر خارج می شود . 

مشکل مربوط به تراشه CRUM می باشد . 

لازم است تا برای رفع این مشکل چیپ CRUM را تعویض کنید . 

ارور کد H3  00 

این ارور به علت درجه حرارت بالا رولر است و به احتمال زیاد درجه حرارت بیش از 240 درجه سانتی گراد است . 

لازم است تا برای رفع این ارور ترمینستور را بررسی کنید . مدار ورودی ترمیستور را بررسی کنید . هنگامی که لامپ روشن می شود قدرت و مدار کنترل لامپ را بررسی کنید . 

ارور کد H4  00

تشخیص درجه حرارت پایین رولر . این ارور بعد از گذشت 55 ثانیه و باقی ماندن درجه 165 سانتی گراد نمایان می شود . 

لازم است تا برای رفع این ارور مانند ارور قبل پیش برورید و مدار ورودی ترمیستور را کنترل کنید . کلید سوپاپ را بررسی کنید .