آموزش نصب و راه اندازی Canon MF4010

باز کردن بسته بندی دستگاه

لازم است تا بعد از خارج کردن پرینتر همه نوارهای حمل و نقل و مواد و تجهیزات بسته بندی را از پرینتر جدا کنید . 

قبل از تنظیم پرینتر 

هنگامیکه پرینتر را جا به جا می کنید دسته های موجود در سمت راست و چپ دستگاه را گرفته و چاپگر را با دقت بلند کنید . 

نحوه نصب کارتریج تونر 

کارتریج تونر را از کیسه بیرون اورید . کیسه را برای استفاده بعدی نگه دارید . 

احتیاط کنید که پوشش محافظ استوانه کارتریج را باز نکنید . 

صفحه اسکن را بلند کنید تا جایی که قفل شود درپوش را با استفاده از زبانه که روی تو رفتگی را پوشانده است ، باز کنید . 

کارتریج تونر را در جای خود قرار دهید و به ارامی فشار دهید تا مطمئن شوید که به طور صحیح در پرینتر قرار گرفته است . با استفاده از زبانه تعبیه شده بر روی پرینتر درپوش چاپگر را ببندید . 

به ارامی تونر کارتریج را چند بار تکان دهید تا تونر در داخل کارتریج توزیع گردد . نوار آب بندی را کاملا بیرون بکشید . توجه کنید که نوار را با زاویه بیرون نکشید . 

کارتریج تونر را با استفاده از دستگیره اش نگاه دارید . کارتریج را طوری در جای خود قرار دهید که برامدگی راست کارتریج در شیار هادی واقع در سمت راست دستگاه قرار بگیرد و آن را موازی با شیار هادی به پایین بلغزانید . 

صفحه اسکن یا درب اسکنر را ببندید . 

دقت کنید که : انگشتتان به جایی از پرینتر گیر نکند . اگر درپوش تونر بسته نمی شود به زور ان را نبندید درپوش چاپگر را باز کنید و مطمئن شوید که کارتریج تونر به طور صحیح در پرینتر قرار می گیرد . 

تنظیم سینی های کاغذ و قرار دادن کاغذ در پرینتر

سینی ورودی کاغذ را باز کنید قاب گرد را از درون پرینتر خارج کنید . کاغذ را در سینی تغذیه کننده کاغذ قرار دهید به طوریکه سطح چاپ کاغذ ها رو به بالا باشد . مطمئن شوید که دسته کاغذ زیر قلاب واقع بر روی هادری کناری کاغذ قرار گرفته باشد . 

ریل های کاغذ را تنظیم کنید تا مطابق با اندازه کاغذ شود . 

توجه کنید که اندازه کاغذ به صورت پیش فرض کاغذ ساده می باشد . اگر کاغذی با نوع یا اندازه دیگری در پرینتر قرار می دهید باید تنظیم اندازه و نوع کاغذ را تغییر بدهید . 

قبل از قراردادن کاغذ ها درون سینی پرینتر دسته کاغذ ها را باد بدهید تا کاغذ ها از هم جدا شوند و سپس لبه ی دسته یکاغذ ها را یکنواخت کنید . 

سیم برق را وصل کرده ، دستگاه را روشن کنید . 

سیم برق را به سوکت پشت دستگاه و پریز برق وصل کنید و کلید اصلی برق پرینتر را فشار دهید تا دستگاه روشن شود . اگر پیغام DISPLAY LANGUAGE نمایش داده شد زبان پرینترتان را انتخاب کنید  تایید کنید . 

اگر پیغام Close cover / printer cover نمایش داده شد : مطمئن شوید که درپوش چاپگر و اسکنر به طور صحیح بسته شده باشد .

اگر پیغام Toner Not Set / Insert Toner نمایش داده شد : مطمئن شوید که کارتریج تونر به طور صحیح نصب شده باشد . 

اگر پیغام Load Paper مطمئن شوید که کاغذ در دستگاه قرار داده شده باشد . 

هشدار : این پرینتر شار الکتریکی مغناطیسی در حد پایین منتشر می شود در صورت استفاده از پرینتر تنظیم کننده ضربان قلب و احساس وضعیت غیر عادی لطفا از این دستگاه فاصله گرفته و با پزشک خود مشورت کنید . 

- هنگام طوفان های الکتریکی ، سیم برق را از پریز بیرون اورید . 

- هنگامی که دو شاخه پرینتر را بیرون می کشید برای وصل کردن دوباره آن حداقل 5 ثانیه صبر کنید . 

پرینتر را به منبع تغذیه بدون وقفه UPS نکنید .