آموزش شارژ تونر کارتریج HP 26A

مواد لازم برای شارز تونر اچ پی

1-پودر شارژ اچ پی یونیورسال ویا 1320

2-چیپست

3-درام-------------------------->در صورت لزوم تعویض می گردد

4-وایپر بلید------------------------->در صورت لزوم تعویض می گردد 

5-دکتر بلید--------------------------->در صورت لزوم تعویض می گردد

6- مگنت----------------------------> درصورت لزوم تعویض می گردد

7- دستمال

8- الکل

ابزار لازم برای شارج کارتریج پیچ گوشتی جواهر سازی،پیچ گوشتی چهارسو،سیم چین، میله فلزی،چسب،انبر دست،اهم سنج،پتک لاستیک

مراحل شارژ تونر کارتریج

1-در پوش متحرک درام را از هر طرف بکشید واز جا در بیاورید(به شکل فلزها نگاه کنید تا بتوانیددوبا ره آن را سر جایش قرار دهید) 

2-دو اسلایت کوچک مو جود در سمت مخالف هر پین راببرید وبا جدا کردن دو پین کارتریج را از هم باز کنید

3-(پین ها را با سیم چین به بیرون بکشید)پین هر دو طرف مشابه هستند

4-حالا پین روی محور درام را با پیچ گوشتی سر پهن از داخل دیواره کارتریج به بیرون بکشید.محور را تا حدی بیرون بکشید که بتوان باسیم چین نگه داشت.دو برش کوچک در هر قالب پین از سمت خارج ایجاد کنید. توپی درام به طرف مقابل جوش داده شده است می توانید با دقت آن را بکشید ویا سوراخ کنید

5-دنباله فنرها را از دنده جدا کنید ودرام را بردارید وآن را تمیز کنید

6-با باز کردن دو پیچ جدیدوایپر بلید جدا می شود.درزگیر چسبنده تیغه رانیزبا دقت جدا کنید.

7-ضایعات تونر را بخوبی تمیز کنید. میتوانید از الکل کمک بگیرید. حالا درزگیر چسبنده را سر جایش بگذاریدوبعد ازآن هم می توانید وایپربلید رابا دو پیچ متصل کنید..

8-درام را به جای خودش بر گردانید.کمی کریس رساناروی نک پین محورفلزی وجود دارد. پین را جای خودش بگذارید

9-در مخزن تونر،دو پیچ را از در پوش انتهای جرخ دنده کارتریج باز کنیددرپوش را در بیاورید.

10-می توانید مگنتراازجای خود بیرون بکشید.

11-دکتر بلید و دو پیچ را جدا کنید

12-تونر قبلی وباقی مانده رابا الکل تمیز کنید.

13- مخزن تونر را پودر شارژ با کیفیتhpیونیور سال یا hp1320پر کنید (تقریبا150 گرم گنجایش دارد)

14-بعد از این کار نوبت نصب دکتر بلید و سپس مگنت می باشد

15-درپوش انتهایی راببندید.

16-دو نیمه کارتریج را روی هم قرار دهید.

وقتی دو فنر با هم بصورت تراز در آمدند پین ها را سر جایشان قرار دهید

17-با استفاده از کمی حرارت چیپست سوخته را در آورده و چیپ جدید را جایگزین کنید

18- می توانیدتونر کارتریج شارژشده را در پرینتر چند کاره خود قرار دهید واز آن تا حدود 3000 برگ پرینت استفاده کنید..