آموزش استفاده از کنترل پروژکتور های اپتما

برای استفاده از ریموت کنترل پروژکتورتان لازم است تا درباره ی دکمه های تعبیه شده بر روی آن اطلاعات داشته باشید . مقاله زیر را برای کسب اطلاعات در رابطه با کنترل دنبال کنید.
-دکمه روشن خاموش یا power on/off :
از این دکمه برای روشن خاموش کردن پروژکتور ازراه دور بدون نیاز به دسترسی به پروژکتور استفاده کنید.
-دکمه تعویض یا switch : 
در هنگام اتصال کامپیوتر خود به پروژکتور از طریق کابل USB با استفاده از کلید SWITCH می توانید فعال یا غیر فعال کنید.
- دکمه mute :
با این دکمه میتواتنید صدای پروژکتور را قطع کنید.
دکمه freeze: 
با این دکمه میتوانید تصویر را ثابت کنید یا بر روی یک تصویر توقف کنید
- L :
با این دکمه می توانید در منوی تنظیمات و دسترسی به گزینه های سمت چپ بزنید
- R : 
با این دکمه می توانید در منوی تنظیمات و دسترسی به گزینه های سمت راست بزنید 
- چهار دکمه فلش مانند :
برای اتخاب آیتم ها یا تنظیمات میتوانید از این فلش ها استفاده کنید
- دکمه enter :
برای تایید یا انتخاب یک آیتم یا تنظیما این دکمه را فشار دهید.
- دکمه  laser :
برای استفاده از نشان گر های روی صفحه این دکمه را فشار دهید.
- دکمه v keystone :
از این دکمه برای اصلاح زاویه تصویر استفاده کنید.
- دکمه volume : 
رای کم و زیاد کردن صدای پروژکتور از این دکمه استفاده کنید 
- دکمه 3d/3 :
 برای روشن ,  خاموش کردن قابلیت پخش تصاویر سه بعدی از این گزینه استفاده کنید .
-دکمه HDMI :
این دکمه را برای نمایش ورودی های HDMI استفاده کنید.
-دکمه source :
را برای پیدا کردن و انتخاب کردن منبع های ورودی انتخاب کید.
- دکمه  Re_sync :
به صورت خودکار پروژکتور را با منبع ورودی جدید همگام سازی می کند .
نکته: با توجه به تفاوت در برنامه های کاربردی و تنظیمات , برای هر کشور تنظیمات ممکن است متفاوت باشد حتما قبل از هر کاری دفتر چه راهنما ی پروژکتورتان را مطالعه کنید.