نحوه اتصال مستقیم ( Wi-Fi Direct) پرینتر L3150

1-دستگاه را روشن کرده صبر می کنیم تا چراغ پاور  ثابت شود.

2- کلید (Wi-Fi)  را نگه داشته تا زمانی که چراغ های Wi-Fi  به صورت بالا و پایین چشمک زن شود .

3-پس از چند ثانیه  چراغ (Wi-FI)  ثابت میشود.

4- اکنون دکمه وضعیت شبکه  (شماره 4) را به مدت 5ثانیه نگه داشته ( کاغذ A4 داخل کاست باشد) تا اطلاعات شبکه پرینت گرفته شود. 

 

 

 

5-اپلیکیشن EPSON IPRINT را بروی دستگاه خود نصب کنید.

 

 

 

6-در قسمت جستجو (Search) وای فای (Wi-Fi) دستگاه هوشمند خود  پرینتر L3150 را انتخاب می کنیم رمز عبور Wi-Fi Direct را وارد کرده و اتصال برقرار می شود.

 

 

نکته!

رمز عبور(Wi-Fi Direct) : تصویر شماره 4 (پرینت وضعیت شبکه ) پسورد (Password)