فروش دیتا ویدئو پرژکتور ویویتک با گارانتی اصلی

**تمام دیتا ویدئو پرژکتورها با گارانتی تحویل داده میشود

**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 3 دیتا پرژکتور  vivitek از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات دیتا پرژکتور vivitek به روی هر محصول کلیک نمایید

 

مدل دیتا ویدئوپرژکتور vivitek روشنایی عمرلامپ کنتراست امکان وایرلس امکان نمایش سه بعدی

 

800 20000 ساعت 100000.1 ندارد ندارد

 
4500 2500 ساعت 15000 .1 ندارد دارد

 
1500 1500 ساعت 20000 .1 ندارد ندارد

 
800 20000 ساعت 100000 .1 ندارد ندارد

 
3200 3000 ساعت 30000 . 1 ندارد دارد

 
3000 5000 ساعت 15000 . 1 ندارد دارد

 
4000 4500 ساعت 30000 . 1 ندارد دارد

 
3300 5000 ساعت 10000 . 1 ندارد دارد

 
500 30000 ساعت 30000 . 1 دارد دارد

 
3000 5000 ساعت 15000 . 1 ندارد دارد

 
3200 4000 ساعت 10000 . 1 ندارد دارد

 
3300 6000 ساعت 20000 . 1 ندارد دارد

 
800 30000 ساعت 30000 . 1 دارد دارد

 
800 30000 ساعت 30000 . 1 دارد دارد