فلش مموری سامسونگ

حالت نمایش

فلش مموری Samsung Fit 8 GB

Samsung Fit USB 2.0 Flash Memory - 8GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ فیت ظرفیت 8 گیگابایت
رابط‌ها : USB 2.0
ابعاد : ۲۰x۱۵x۸ میلی‌متر
وزن : 10 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : هشت گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
١٦٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Fit 16 GB

Samsung Fit USB 2.0 Flash Memory - 16GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ فیت ظرفیت 16 گیگابایت
رابط‌ها : USB 2.0
ابعاد : ۲۰x۱۵x۸ میلی‌متر
وزن : 10 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 16 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
٢٣٨,٠٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Fit 32 GB

Samsung Fit USB 2.0 Flash Memory - 32GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ فیت ظرفیت 32 گیگابایت
رابط‌ها : USB 2.0
ابعاد : ۲۰x۱۵x۸ میلی‌متر
وزن : 10 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 32 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
5
موجود
٢١٠,٠٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Fit 64 GB

Samsung Fit USB 2.0 Flash Memory - 64GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ فیت ظرفیت 64 گیگابایت
رابط‌ها : USB 2.0
ابعاد : ۲۰x۱۵x۸ میلی‌متر
وزن : 10 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 64گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
٣٦٥,٥٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Bar MUF 16 GB

Samsung Bar MUF USB 3.0 Flash Memory - 16GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Bar MUF ظرفیت 16 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۱۰.۹ × ۱۲.۲ × ۳۹.۹ میلی‌متر
وزن : 8.5 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 16 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
٢٦٧,٥٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Bar MUF 32GB

Samsung Bar MUF USB 3.0 Flash Memory - 32GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Bar MUF ظرفیت 32 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۱۰.۹ × ۱۲.۲ × ۳۹.۹ میلی‌متر
وزن : 8.5 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 32 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
٣٠٩,٠٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Bar MUF 64 GB

Samsung Bar MUF USB 3.0 Flash Memory - 64GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Bar MUF ظرفیت 64 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۱۰.۹ × ۱۲.۲ × ۳۹.۹ میلی‌متر
وزن : 8.5 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 64 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
موجود
٣٧٤,٠٠٠ تومان

فلش مموری Samsung Fit MUF 32 GB

Samsung Fit MUF USB 3.0 Flash Memory - 32GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Fit MUF ظرفیت 32 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۸.۶ × ۱۵ × ۱۹.۶ میلی‌متر
وزن : 2.2 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 32 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فلش مموری Samsung Bar MUF 128 GB

Samsung Bar MUF USB 3.0 Flash Memory - 128GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Bar MUF ظرفیت 128 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۱۰.۹ × ۱۲.۲ × ۳۹.۹ میلی‌متر
وزن : 8.5 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 128 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
4
تماس بگیرید

فلش مموری Samsung Fit MUF 16 GB

Samsung Fit MUF USB 3.0 Flash Memory - 16GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Fit MUF ظرفیت 16 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۸.۶ × ۱۵ × ۱۹.۶ میلی‌متر
وزن : 2.2 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 16 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فلش مموری Samsung Fit MUF 64 GB

Samsung Fit MUF USB 3.0 Flash Memory - 64GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Fit MUF ظرفیت 64 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۸.۶ × ۱۵ × ۱۹.۶ میلی‌متر
وزن : 2.2 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 64 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

فلش مموری Samsung Fit MUF 128 GB

Samsung Fit MUF USB 3.0 Flash Memory - 128GB
گارانتی 2 ساله (تعویض)
فلش مموری سامسونگ Fit MUF ظرفیت 128 گیگابایت
رابط‌ها : USB 3.0
ابعاد : ۸.۶ × ۱۵ × ۱۹.۶ میلی‌متر
وزن : 2.2 گرم
جنس بدنه : فلز
ظرفیت : 128 گیگابایت
مقاومت در برابر آب: بله
مقاومت در برابر ضربه: بله
مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
ضد خش:خیر

امتیازمحصول
تماس بگیرید