قطعات پرمصرف در پرینتر

سپریشن فید رولر ( رولر تغذیه کاغذ کش ) یکی از قطعات بخش تغذیه کاغذ در پرینتر ها و .... است که تمیز نبودن ، فرسودگی و خرابی آن می تواند منجر به جمع شدن و گیر کردن کاغذ در دستگاه شده عملکرد پرینتر را مختل نماید . تعویض قطعه مشکل ساز با سپریشن پد نوی پرکس مشکل فوق را حل می نماید .

فیوز فیلم اسلیو ، لوله استوانه ای شکلی با پوشش تفلون است که روی فیوز نصب می شود و حرارت را از فیوزر به کاغذ و تونر روی آن منتقل می نماید تا تونر را روی کاغذ تثبیت کند . فیوز فیلم نو ، جایگزین فیوزر فیلم فرسوده سوراخ یا پاره می گردد. هنگام تعویض فیوزر فیلم اسلیو ، دقت نمایید که از میزان کافی گریس استفاده نمایید . نصب نا درست فیوز فیلم منجر به عدم چرخش آن و یا صدمه به آن می گردد.

پرس رولر یکی از قطعات داخلی " فیوز اسمبلی " پرینتر است که معمولا هنگام بازسازی فیوز اسمبلی لازم است تعویض شود.لوور پرس رولر فرسوده می تواند باعث افت کیفیت پرینت و چروک خوردن کاغذ و .... گردد. تعویض قطعه فرسوده با پرس رولر پرکس متناسب با پرینتر ، به رفع این مشکل کمک می نماید.

پیکاپ رولر یکی از قطعات بخش تغذیه کاغذ در پرینتر ها و .... است که تمیز نبودن ، فرسودگی و خرابی آن می تواند منجر به جمع شدن و گیر کردن کاغذ در دستگاه شده عملکرد پرینتر را مختل نماید . تعویض قطعه مشکل ساز با پیکاپ رولر نوی پرکس مشکل فوق را حل می نماید.