بررسی پرینترها و چندکاره های رنگی HP مدل 1215 , 2025 , 1312 , m276 , m251

گاهی اوقات راه حل مربوط به بهینه سازی کیفیت چاپ اجرای کالیبراسیون است که به روش زیر انجام می شود :

1- جعبه ابزار HP Color Laserjet را باز کنید . 

2 - روی Divice setting کلیک کنید . 

3 - صفحه کیفیت چاپ را باز کنید .   

4 - گزینه calibration now را انتخاب کنید . 

5 - روی apply کلیک کنید . 

کاربران گرامی در صورتی که تمایل به تنظیم عمر تونر کارتریج خود دارید به روش زیر عمل کنید . 

1- منو راه اندازی سیستم 

2 - کیفیت چاپ 

3 - کارتریج پایین یا تعویض کارتریج 

System Setup - Print Quality - Cartridge Low 

کاربرانی که از پرینتر ها و چند کاره های لیزر رنگی استفاده می کنند بهتر است بدانند که خطاهایی که با کد 10 شروع می شوند مثل 10.000x مربوط به چیپست تونر کارتریج است که با نصب مجدد و یا تعویض چیپست از بین می رود . 

اگر در انتهای کد خطا عدد 0 باشد مربوط به کارتریج مشکی Black است . اگر در انتهای کد خطا عدد 1 باشد مربوط به رنگ آبی  Cyan است و اگر در انتهای کد با عدد 2 و 3 تمام شود به ترتیب مربوط به تونر کارتریج های قرمز Magenta  و زرد Yellow می باشد .